project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข โดย มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับน้องวัยอนุบาล 140 คน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยน้องๆ จะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางสถานฯ จะแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและพักรักษาตัวก่อนกลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Duration 15 พ.ค. 2565 ถึง 15 มี.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ชุมชนเคหะฉลองกรุง เลขที่ 103 หมู่ที่ 4 ซอยวัดลำผักชี ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 (ชุมชน โรงเรียน)

Current donation amount

50,940 THB

Target

388,080 THB
ดำเนินการไปแล้ว 13%
96 days left จำนวนผู้บริจาค 105

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข โดย มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับน้องวัยอนุบาล 140 คน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยน้องๆ จะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางสถานฯ จะแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและพักรักษาตัวก่อนกลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา :
1. การใช้ชุดตรวจ ATK ทางจมูก ในเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่ และ อนุบาล 1-3 : วัย 1 ขวบครึ่ง 6 ปี) ที่ต้องทำทุกสัปดาห์ เด็กที่เคยตรวจทางจมูก จะร้องไห้เพราะรู้สึกเจ็บ และไม่อยากมาโรงเรียน 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจ ATK ที่เหมาะสมให้กับเด็กในการดูแลได้  เพราะราคาแพง 90-100 บาท หากใช้ซื้อกับข้าวเข้าบ้านก็ได้ 1-3 มื้อแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้ตรวจทุกสัปดาห์ ตามข้อกำหนดของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครหากเด็กๆ ไม่ได้รับการตรวจ ATK เด็กๆ จะตกอยู่ในความเสี่ยงสูง รวมถึงเด็กๆ คนอื่น และคุณครูในห้องเรียนเดียวกัน และทุกคนที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ก็จะมีความเสี่ยงทุกคน รวมถึงสมาชิกครอบครัวของทุกคน 

วิธีการแก้ไข :
หากเด็กๆ ได้รับการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เขาจะปลอดภัย รวมทั้งครอบครัวของเขา และผู้คนแวดล้อมก็จะปลอดภัย สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุขจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียม ชุดตรวจ ATK ที่เหมาะสม สำหรับการตรวจในเด็กเล็ก คือ ชุดตรวจ ATK 3 in 1 ซึ่งจะสามารถตรวจได้ 3 ทาง จมูก น้ำลาย และกวาดกระพุ้งแก้ม ซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจในเด็กเล็ก ที่ต้องทำการตรวจทุกต้นสัปดาห์ที่โรงเรียน 

ข้อมูลเพิ่มเติม :
  • ชุดตรวจ ATK 3 in 1 ราคา 70 บาท/ชุด เป็นราคาการสั่งซื้อ ที่จำนวน 1,000 ชุดขึ้นไป และเป็นราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและองค์กรสาธารณกุศล ค่ะ
  • หากผู้ปกครองจำเป็นต้องซื้อเอง ผู้ปกครองจะต้องซื้อในราคาขายปลีก ซึ่งแพงกว่า 70 บาท/กล่อง คือ ประมาณ 90-100 บาท/กล่อง คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในครอบครัว ประมาณ 100 x 4 กล่อง = 400 บาท/เดือน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เมื่อผู้ปกครองมาส่งเด็กที่หน้าประตู เด็กจะต้องสแกนอุณหภูมิ และกดเจลล้างมือ 
2. คุณครูเดินไปส่งเด็กที่ห้องประชุม เพื่อรอรับการตรวจ ATK โดยเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันระหว่างรอ 
3. การตรวจ ATK มีรายละเอียดต่างกัน ในช่วงเปิดเทอม และช่วงหลัวเปิดเทอมแล้ว

การตรวจ ATK : ช่วงเปิดเทอม
การตรวจ ATK จะทยอยเปิดเทอมทีละห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ผู้ปกครองจะได้รับอนุญาตให้รอทราบผลก่อน หากผลตรวจปกติ น้องจะเข้าห้องเรียน หากผิดปกติ ทางสถานฯ จะตรวจซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด หากผลตรวจยังคงผิดปกติ ทางสถานฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบส่วนตัว เพื่อให้พาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล และพักรักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ โดยต้องตรวจซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนอีกครั้ง 

การตรวจ ATK : หลังเปิดเทอมแล้ว
การตรวจ ATK จะต้องครวจทุกสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน  โดยทยอยตรวจทีละห้อง เพื่อลดความแออัด หากผลตรวจปกติ น้องจะเข้าห้องเรียน และหากพบว่าผลการตรวจผิดปกติ ทางสถานฯ จะตรวจซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด หากผลตรวจยังคงผิดปกติ ทางสถานฯ จะโทรแจ้งผู้ปกครอง ให้มารับน้องกลับ เพื่อพาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล  และพักรักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ โดยต้องตรวจซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนอีกครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน : นางสาวสุรีย์รัตน์ ขันคำ              ตำแหน่งประสานงาน ผู้ช่วยแผนกไอทีและมีเดีย

เบอร์ติดต่อ : 099-289-6846                                               อีเมล์ : sureerat@santisuk.or.th

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดตรวจ ATK 140 ชุด/สัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์/เทอม (4.5เดือน) เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวม 2,520 ชุดๆ ละ 70 บาท เทอม 1 : 15/05/2565 - 30/09/2565 2520 176,400.00
2 ชุดตรวจ ATK 140 ชุด/สัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์/เทอม (4.5เดือน) เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 รวม 2,520 ชุดๆ ละ 70 บาท เทอม 2 : 01/11/2565 -15/03/2566 2520 176,400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
352,800.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,280.00

ยอดระดมทุน
388,080.00

Donate to
ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends