project สุขภาพ

Allympic

เพราะการเข้าถึงสุขภาพที่ดี ไม่ควรมีข้อจำกัด... เราจึงระดมทุนจัดงาน Allympic เพื่อสร้าง มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติให้ทุกคนสามารถเล่นกีฬาด้วยกัน ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ ทุกคนจะได้เล่นกีฬาด้วยกันภายใต้กติกาเดียวกันที่มีความเสมอภาค โดยมีเป้าหมายคนเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน และเราจะได้ต้นแบบกีฬาที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถเล่นด้วยกันได้ที่สามารถนำไปขยายผลต่อเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Duration 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2566 Area กรุงเทพ

Current donation amount

49,072 THB

Target

3,675,100 THB
ดำเนินการไปแล้ว 1%
93 days left จำนวนผู้บริจาค 123

กิจกรรมวิ่งด้วยกันเปิดพื้นที่ให้คนพิการและไม่พิการมาวิ่งไปด้วยกัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีและเชื่อมสังคมของคนพิการและคนไม่พิการเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องมากว่า 8 ปี และขยายไปในประเทศและต่างประเทศ มีคนพิการและคนไม่พิการเข้าร่วมนับหมื่นคน หรือกระทั่ง ครั้งล่าสุดเดือนกันยายน 2565 กับงาน“วิ่งด้วยกัน ปีที่ 5 Friendships Beyond Difference” ทำให้คนพิการและคนไม่พิการนับพันออกมาวิ่งด้วยกัน ครั้งนี้เราต้องการสร้างโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นว่า นอกจากการวิ่งด้วยกันแล้ว พวกเราสามารถเล่นกีฬาอะไรด้วยกันได้อีก เช่น

“แบดมินตันด้วยกัน”

“แชร์บอลด้วยกัน”

“หมากฮอสด้วยกัน”

“จานร่อนด้วยกัน”

มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม กับ ทีมปั่นปันกัน ต้องการทลายข้อจำกัดการเล่นกีฬาแบบเดิม ๆ ที่แบ่งแยกนักกีฬาในรูปแบบงาน Olympic สำหรับคนไม่พิการ หรืองาน Paralympic สำหรับคนพิการ ให้กลายเป็นงาน Allympic ซึ่งเป็นงานแข่งขันกีฬาที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการก็สามารถร่วมเล่น แข่ง และชนะไปพร้อมกันได้ กระบวนการทำงานของเรา 

1. จัดพื้นที่ให้มีการทดลองเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ในกิจกรรมวิ่งด้วยกันรายเดือนในสวนสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภท และคนไม่พิการ มาร่วมทดลองเล่นกีฬาด้วยกัน เพื่อทำการออกแบบวิธีการและกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้ได้กติกาและวิธีการเล่นร่วมกันใน 5 ประเภทกีฬา โดยแต่ละครั้งคาดว่าจะมีผู้เล่นที่เป็นผู้พิการและไม่พิการร่วมเล่นด้วยกันจำนวนเฉลี่ย 30 คน

2. จัดงาน Allympic - Sport Day - จัดงานเพื่อแนะนำกีฬาใหม่ที่คนพิการและไม่พิการร่วมเล่นกันได้พร้อมสอนวิธีการเล่นและกติกา โดยในวันงานผู้ที่สนใจสามารถทดลองเล่นกีฬาได้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน 

3. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Allympic - The Championship  

4. จัดงาน Allympic - The Championship, First Round - หลังจากเปิดรับสมัคร จะจัดกิจกรรมการแข่งขันรอบแรก เพื่อเก็บสะสมคะแนน เพื่อทำการแข่งขันต่อในกิจกรรมรอบ Final Round โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน

5. จัดงาน Allympic - The Championship, Final Round เพื่อให้ทุกทีมได้มีโอกาสแข่งขันสะสมคะแนนในรอบสุดท้าย และหาผู้ชนะ โดยกิจกรรมจะเปิดด้วยการชวนทุกคนมาวิ่งด้วยกัน กองเชียร์ด้วยกัน และแข่งกีฬา โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน

เป้าหมายของกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงสุขภาพที่ดีด้วยการเล่นกีฬา
  • คนพิการ และไม่พิการสามารถร่วมเล่นและแข่งในเกมเดียวกันได้ ภายใต้กติกาเดียวกัน
  • สร้างความตระหนักถึงปัญหาของคนพิการ ด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ การมีเพื่อนที่เป็นคนพิการ

 กำหนดการจัดงาน

Allympic - Sport Day 

Allympic - The Championship, First Round 

Allympic - The Championship, Final Round 

หมายเหตุ ! การจัดงานจะสามารถทำได้ดังนี้

กรณที่ 1 : ระดมทุนได้ 250,000 บาท จะจัดงาน allympic ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มโรงเรียนได้

กรณีที่ 2 : ระดมทุนได้ 1,293,000 บาท จะสามารถจัดกิจกรรม Allympic - Sport Day เพื่อให้ทุกคนมาเล่นกีฬาด้วยกัน

กรณีที่ 3 : ระดมทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรม Allympic - The Championship, First Round และ Allympic - The Championship, Final Round ทั้งหมด

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม

ทีมปั่นปันกัน 

เทใจดอทคอม ไม่มีข้อมูล

Budget plan


งบประมาณ Allympic หน่วยละ จำนวน            

จำนวนเงิน(บาท)        

1.สถานที่ และค่าบริหารจัดการสถานที่ 120,0003 ครั้ง     360,000
2.อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น แบดมินตัน แชร์บอล หมากฮอส และจานร่อน
160,0001160,000
3.เสื้อ และ ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500400200,000

4.ของรางวัล

50,0005250,000
5.ค่าเดินทางกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและร่วมเชียร์ 100,0001 ครั้ง100,000
6.ค่าใช้จ่ายทีมงานในการจัดงานตลอดโครงการ300,0001 ทีม300,000
7.Allympic -  Sport Day : (ต้น) มิถุนายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000
8.Allympic - The Championship, First Round : (ปลาย) กันยายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000
9.Allympic - The Championship, Final Round : (ปลาย) พฤศจิกายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000

รวมเป็นเงินทั้งหมด
3,341,000
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
334,100

ยอดระดมทุน
3,675,100

Donate to
Allympic

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends