โครงการ

 • รวมพลังสู้ไม่ถอย... สนับสนุนแพทย์จุฬาฯ สร้างแอนติบอดีต้านโควิด-19

  โครงการวิจัยยาแอนติบอดี สำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคนี้ในขณะที่สถานการณ์วัคซีนยังไม่แน่นอน ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกำลังคัดเลือกผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด-19 เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในเลือดต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 เพื่อส่งต่อพัฒนาแอนติบอดีให้สำเร็จ

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 103
 • อย่าปล่อยให้ “การสูญเสีย” กลายเป็นเรื่องปกติ⁣⁣ ร่วมบริจาค UNICEF Box of Life

  สถานการณ์ โควิด สร้างผลกระทบมากมายให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กๆ กว่า 2 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปเพราะขาดสารอาหาร ส่วนเด็กอีก 23 ล้านคนทั่วโลกก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงขอชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ในโครงการ Box of Life (กล่องช่วยชีวิต)เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน โดยในกล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย “Box of Life สู้โควิด-19” “Box of Life ช่วยชีวิต” และ “Box of Life วัคซีนเด็ก”

  เป้าหมาย

  263,997 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • สร้างเล้าไก่อารมณ์ดีเพื่อผู้ป่วยจิตเวช

  สร้างเล้าไก่ 1 หลัง สำหรับเลี้ยงแม่ไก่พันธุ์ไข่จำนวน 100 ตัว เพื่อนำไข่ไก่มาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยจิตเวชและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย จำนวน 25 คน ที่ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้พิการทางจิตมีอาหารปลอดภัย ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้การเลี้ยงไก่เป็นกิจกรรมหนึ่งในการฟื้นฟูทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งยังข่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เพิ่มศักยภาพให้ศูนย์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  188,210 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 33
 • คริสต์มาสและปีใหม่ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

  “มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกล ใน 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษาร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 43%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 174
 • ของขวัญปันรัก : เพื่อเด็กและครอบครัว

  เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักซึ่งตรงกับวันก่อตั้งของมูลนิธิฟอร์เด็ก เราตั้งใจสานเจตนารมณ์เผื่อแผ่ความรักให้เป็นรูปธรรมผ่าน "โครงการของขวัญปันรัก : เพื่อเด็กและครอบครัว” สำหรับเด็ก 414 คน จาก 345 ครอบครัว ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เป็นชุดข้าวสารอาหารแห้ง ชุดเครื่องเขียน ทุนการศึกษา และของเล่น

  เป้าหมาย

  664,950 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  127 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • สร้างสระว่ายน้ำเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนด้อยโอกาส อ.แม่สอด จ.ตาก

  จัดหาสถานที่และหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้ได้เรียนรู้วิธีการว่ายน้ำ เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำ

  เป้าหมาย

  385,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  706 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

  ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารและหอพัก ให้แก่นักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการยื่นขอสัญชาติไทยและสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

  เป้าหมาย

  435,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 22%
  311 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • เทใจช่วยสร้างโรงนอนให้คุณยายช้าง

  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย โดยปกติมูลนิธิฯ จะช่วยไถ่ชีวิตช้างปีละ 1-2 เชือก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ช่วย ไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 30 เชือก แต่ยังมีเจ้าของช้างส่งเรื่องมาขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ช่วยไถ่ชีวิตช้างอีกกว่า 50 เชือก ที่มูลนิธิฯยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขาดเงินทุน และมีโรงนอนให้ช้างไม่เพียงพอ ในจำนวนนี้มี 2 เชือกที่เจ้าของต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากคุณยายช้าง แก่มาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อสร้างโรงนอนให้กับคุณยายช้าง

  เป้าหมาย

  815,654 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 141
 • ล้านมื้ออาหาร ขจัดความหิวโหย Million Meals to End Hunger

  ภารกิจส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการจำนวน 1 ล้านมื้อระหว่างมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ 144 ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งชุมชนส่วนมากประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต ในโครงการนี้แต่ละชุมชนจะได้รับอาหาร 900-1,000 มื้อ/เดือน เป็นเวลา 7 เดือน

  เป้าหมาย

  5,250,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 98%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 92
 • โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

  การแพร่ระบาดฯ COVID -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพ และความปลอดภัย เด็กย่อมได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อ ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ให้ได้มีนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม และให้ได้รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก

  เป้าหมาย

  330,176 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84
 • โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย

  โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จำนวน 14 ครอบครัว

  เป้าหมาย

  237,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พวกเขาข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียและความหวาดกลัว ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อการร้าย มีโอกาสใช้ชีวิตและเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการปลูกสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป

  เป้าหมาย

  2,468,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  96 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 113