โครงการ

 • ตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 เพื่อพี่หมอภาคอีสาน

  ผลิตตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 ติดล้อต้นแบบ ที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 39%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 155
 • หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

  ทำหน้ากากผ้าจำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 และป้องกันฝุ่นให้กับเด็กๆ ทุกคนใน 73 ศูนย์การเรียนฯ ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

  เป้าหมาย

  181,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 40%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 133
 • Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

  เป้าหมาย

  1,650,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 119%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,699
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  เป้าหมาย

  3,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 78%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 990
 • อุปกรณ์กีฬาให้น้องโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3

  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ สมรรถภาพทางด้านร่างกาย และอนาคตให้น้องๆ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 จ.นครราชสีมา

  เป้าหมาย

  18,084 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  46 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera Impact Campus

  ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง เราคาดว่าโครงการจะสามารถฝึกทักษะผู้ฝึก 50-75 คน ตลอดจนเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปในสังคมที่จะสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้และรู้จักผู้ที่แตกต่างไปจากตนเองได้

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 30%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 63
 • ซ่อมบ้านเพื่อคุณยายสงัด

  ซ่อมบ้านคุณยายสงัด ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเบาหวาน และครอบครัวทั้ง 6 ชีวิต เนื่องสภาพบ้านปัจจุบัน หลังคาถูกปลวกกิน กระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย เวลาฝนตก น้ำรั่วแทบทั้งบ้าน พื้นบ้านคือดินที่ยังไม่มีการเทพื้น

  เป้าหมาย

  187,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 57%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 210
 • ชุดโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนทางไกลแก่โรงเรียนโนนขุยสามัคคี

  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี จ.นครราชสีมา ใช้ระบบการเรียนผ่านทางดาวเทียม ปัจจุบันทางโรงเรียนมีแค่ทีวีตั้งโต๊ะเพียง 1 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา เราจึงต้องการโปรเจกเตอร์และจอฉาย เพื่อใช้ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เป้าหมาย

  25,410 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 17
 • "น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

  มอบทุนการศึกษาให้น้องกกได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เป้าหมาย

  46,860 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • "น้องเอิน" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีเซลโล่

  มอบทุนการศึกษาให้น้องเอินได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เชลโล่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย

  57,750 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • "น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

  มอบทุนการศึกษาให้น้องหญิงได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เป้าหมาย

  46,860 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4
 • ชุมชนรู้ทันฝุ่น

  ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้

  เป้าหมาย

  1,430,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 65