โครงการ

 • Genius School ร่วมพัฒนา "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ

  เมื่อระบบการศึกษาในยุคเก่าไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตของประเทศชาติเราอีกต่อไป ถ้าอยากให้ความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาหายไป อนาคตเด็กไทยจะต้องได้เรียนรู้ระบบการศึกษาแบบฟินเเลนด์ มาร่วมกันสร้าง "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ ให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ 400,000 คน ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือของคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า "The First Step of Genius System" ที่มีคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และโรงเรียนใช้ได้ผลไปแล้วทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  544,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10
 • Come Koala Me 2 ออนไลน์คอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและนักดนตรีในวิกฤติโควิด-19

  สถานการณ์โควิด19 ในช่วงเวลานี้ ทำให้หลายคนได้รับบาดแผลทางจิตใจจนรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ บุคคลากรทางการแพทย์นอกจากจะเหนื่อยกายในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์และการรักษาผู้ป่วยแล้ว การทำงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงการเยียวยารักษาทางด้านจิตใจได้ง่ายขึ้น ‘ลูกพีช - รพีพร ตันตระกูล’ จึงร่วมมือกับอูก้า แพลตฟอร์มที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพใจออนไลน์ จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนให้บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถมาใช้บริการปรึกษาใจได้ฟรี เพื่อให้มีพลังใจในการทำงานต่อไปได้ อีกทั้งยังเห็นถึงความเดือดร้อนของศิลปินและนักดนตรีที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ จึงจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน 50% หลังจบคอนเสิร์ตให้กลุ่มคนในอาชีพนี้ด้วย

  เป้าหมาย

  44,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59
 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45
 • ฝันได้เป็นจริง

  ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จะดำเนินการสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 40 คน ที่โรงเรียนเพียงหลวง 11 เพื่อน้องๆจะได้ไม่ต้องเดินทาง 9 กม.เพื่อไปโรงเรียน และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี อ่างทอง และกรุงเทพฯ

  เป้าหมาย

  561,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 69
 • ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

  ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

  เป้าหมาย

  343,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 77
 • ศูนย์พักคอย (Community Isolation) COVID-19 รพ.สต.หนองขาม จ.นครราชสีมา จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

  จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในระหว่างส่งต่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

  เป้าหมาย

  234,960 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  114 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56
 • #พาน้องกลับห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้ง

  ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อส่งมอบให้นักเรียนได้ยืมเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้งจำนวน 200 คน โดย Toolmorrow insKru วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67
 • มอบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้เด็ก 200 คน ใน 3 โรงเรียนขาดแคลน

  จัดสรรซิมอินเตอร์เน็ตรายปีความเร็วสูง และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แก่นักเรียน 200 คน ใน 3โรงเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เป้าหมาย

  553,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 52%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 352
 • Pocket Park - พัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว by we!park

  โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพง เป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่องของโครงการ we!park ที่พยายามสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ การเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาลองใช้ และร่วมระดมทุนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสวนนี้ร่วมกัน

  เป้าหมาย

  151,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14
 • ตู้ตรวจเชื้อ Covid เชิงรุก เพื่อ 3 โรงพยาบาลประจำอำเภอในภาคอีสาน

  ในช่วงสถานการณ์โควิด ทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในพื้นที่ที่มีผู้คนเดินทางกลับมาภูมิลำเนา ความยากลำบากเกิดขึ้นมากกับทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน โรงพยาบาลอำเภอเล็กๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน เจ้าหน้าที่และทีมแพทย์หน้าสนามต้องตรวจผู้คนจำนวนมากขึ้นทุกๆ วัน ในสถานที่ที่ทรัพยากรต่างๆ ไม่ได้มาก ทางกลุ่มมาดีอีสานได้ปรึกษากับทีมคุณหมอที่โรงพยาบาลอำเภอต่างๆ พบว่ามีการตรวจโควิดวันจำนวนต่อวันมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีตู้ตรวจเชื้อเชิงรุกจะทำให้การทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นทั้งต่อผู้เสี่ยงและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอ

  เป้าหมาย

  291,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 97
 • ส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์และกองทุนอาหารเพื่อเด็กดอย

  โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆ ได้กินอาหารที่สดใหม่ และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

  เป้าหมาย

  924,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 318
 • คืน 30 ล้านชั่วโมง

  ติดตั้งระบบในพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ที่มีความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยใช้ระบบ QueQ มาช่วยลดเวลาการรอคอย และลดความแออัดของผู้มารอรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และขยายความช่วยเหลือไปยังคิวตรวจโควิด-19 เชิงรุกในหลายๆ พื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้น

  เป้าหมาย

  4,320,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 280