โครงการ

 • ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  382 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • โซล่าเซลล์แก่ 6 โรงเรียนบนดอย (4)

  ร่วมมอบแสงสว่างให้ 6 โรงเรียน เพื่อเด็ก 400 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน ทำการบ้านและธุระส่วนตัว

  เป้าหมาย

  96,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 57%
  48 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 34
 • รถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการ

  สร้างรถเข็นผู้ป่วย D.I.Y. ที่ดัดแปลงจากซากรถเข็น Supermarket เก่า และเศษผ้าเหลือใช้ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ 50 คัน เพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วย และคนชราที่ขาดแคลน

  เป้าหมาย

  112,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 131
 • อาคารเรียนภาษาและอาชีพเพื่อน้องในสามเหลี่ยมทองคำ

  ช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้อาสาสมัครได้มีพื้นที่สอนภาษาอังกฤษและฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกของการทำงาน เพื่อให้เด็กในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น

  เป้าหมาย

  88,367 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  17 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10
 • อาชีพแก่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและผู้ดูแลผู้ป่วย

  รายได้และกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา จึงชวนทุกคนมาร่วมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและครอบครัวผู้ป่วยที่ฐานะยากจน 5 ครอบครัว เพื่อให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงปากท้อง

  เป้าหมาย

  150,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 32%
  47 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 48
 • ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

  ร่วมให้โอกาสน้อง 854 คน ที่เรียนใน 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน จ.ลพบุรีให้ได้รับการพัฒนาที่ดี และป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล้าช้า

  เป้าหมาย

  1,722,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  76 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัด อาหารและยา เต่าและตะพาบไทยในธรรมชาติ ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุให้กลับมามีสุขภาพที่ดี หายจากความเจ็บป่วย และได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 57%
  413 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 292