โครงการ

 • ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค SLE ด้วยแนวทางการแพทย์แบบแม่นยำ

  โรค SLE เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด มักพบในคนอายุน้อยโดยเฉพาะผู้หญิง ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ตั้งแต่อายุยังน้อย สำหรับการรักษาโรคนี้ต้องใช้เวลานานนับสิบปี และยังไม่มีการรักษาใดในปัจจุบันที่ทำให้โรคนี้หายขาดได้ เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรค SLE มีความซับซ้อน ประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอที่สามารถบ่งบอกได้ว่ากลไกการเกิดโรคแบบใดจะตอบสนองกับยาตัวใด ทำให้การวางแผนการรักษาทำได้ยากมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการรักษาโรค SLE ในผู้ป่วยชาวไทยด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย ส่งผลให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาได้อย่างแม่นยำตรงกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 29%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 329
 • ฝึกอาชีพให้ตกงานจากโควิทเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา

  จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว เน้นการนวดไทย แบบราชสำนักและนวดไทยแบบเฉลยศักดิ์ พร้อมการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปดูแลตนเอง ญาติพีน้อง และคนในชุมชน ที่สำคัญยังสามารถนำไป ประกอบอาชีพ การนวดรักษาอาการโรคต่างๆ ตามร้านหมู่บ้านหรือ โรงพยาบาล จังหวัด , รพ.ชุมชน และ รพ.สต.ในตำบลของตนเองต่อไป

  เป้าหมาย

  344,850 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  78 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

  จัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตเป็นผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน(ICU) ที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 336
 • สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ 1,000 คน

  มอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษแก่ผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 คน ให้รับมือกับ โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ และพลิกชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  33 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • ART KIT ชุดศิลปะดูแลใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ใน 20 โรงพยาบาล

  Art for Cancer ได้พัฒนา “ชุดศิลปะดูแลใจ” ขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผ่านการ ออกแบบนวัตกรรมที่ใช้กระบวนการของ Art Therapy (ศิลปะบำบัด) ซึ่งชุดศิลปะ ฯ นี้จะชวนให้ผู้ป่วยเข้าสู่โลกของศิลปะในรูปแบบของการรับรู้ใหม่ ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยได้เล่น ด้วยใจที่อิสระ ไม่มีคำว่าถูก หรือ ผิด ไม่มีคำว่า สวย หรือ ไม่สวย ปราศจากการตัดสินใด ๆ ซึ่งเป็นการดูแลใจ ด้วยการค้นหา ความรู้สึกที่เกิดกับ “ใจ” ผ่านกิจกรรม “ชุดศิลปะดูแลใจ”

  เป้าหมาย

  137,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42
 • Fight to Alive กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา

  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาในปัจจุบันคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งโลหิตวิทยาแต่ละครั้งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยาเคมีบำบัดที่ต้องผ่านกระแสโลหิต ห้องปลอดเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สิทธิการรักษาบางกรณีไม่ครอบคลุมทั้งหมดกระบวนการรักษา

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 106%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 390
 • บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

  ร่วมสนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยเด็ก 430 ครอบครัวที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พ่อแม่สามารถเฝ้าและดูแลลูกที่ป่วยขั้นวิกฤตขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เพียง 300 บาทต่อวัน พ่อแม่เหล่านี้จะมีทั้งที่พักและนอนขณะมาเฝ้าลูกแล้ว

  เป้าหมาย

  993,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 80%
  73 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 861
 • กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  257 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 455