โครงการ

 • Fight to Alive กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา

  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาในปัจจุบันคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งโลหิตวิทยาแต่ละครั้งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยาเคมีบำบัดที่ต้องผ่านกระแสโลหิต ห้องปลอดเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สิทธิการรักษาบางกรณีไม่ครอบคลุมทั้งหมดกระบวนการรักษา

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 70%
  63 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 272
 • ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของชีวิต ส่วนใหญ่จะเลือกกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวและคนที่รัก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จะช่วยต่อลมหายใจ ลดความทรมานจากอาการเจ็บป่วย และสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างสงบ

  เป้าหมาย

  116,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  3 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 117
 • บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

  ร่วมสนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยเด็ก 430 ครอบครัวที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พ่อแม่สามารถเฝ้าและดูแลลูกที่ป่วยขั้นวิกฤตขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เพียง 300 บาทต่อวัน พ่อแม่เหล่านี้จะมีทั้งที่พักและนอนขณะมาเฝ้าลูกแล้ว

  เป้าหมาย

  993,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 54%
  3 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 565
 • กระเป๋ายา(ใจ)แก่เพื่อนบนดอย

  ระดมทุนเพื่อจัดหากระเป๋ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐาน 120 ชุดให้กับพี่น้องปกาเกอญอใน 120 ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้ในยามเจ็บป่วย ในช่วงที่ถนนทุกสายตัดขาดจากโลกภายนอก

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 139
 • กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

  เป้าหมาย

  1,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 427