โครงการ

 • กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว

  “กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว” ช่วยพวกเขาได้อย่างไร? กองทุนฯ เหมือนกระปุกออมสินที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการต่อยอดทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เข้ากับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของแกนนำชุมชน เพื่อไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New normal) และปรับรูปแบบส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชน ที่พร้อมในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

  เป้าหมาย

  1,375,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  195 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3
 • Genius School ร่วมพัฒนา "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ

  เมื่อระบบการศึกษาในยุคเก่าไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตของประเทศชาติเราอีกต่อไป ถ้าอยากให้ความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาหายไป อนาคตเด็กไทยจะต้องได้เรียนรู้ระบบการศึกษาแบบฟินเเลนด์ มาร่วมกันสร้าง "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ ให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ 400,000 คน ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือของคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า "The First Step of Genius System" ที่มีคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และโรงเรียนใช้ได้ผลไปแล้วทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  544,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10
 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

  เป้าหมาย

  480,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 29%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15