โครงการ

 • ฟังบูโดกัน : คืน “ที่ดิน” และ “สิทธิชุมชน” ให้ผู้คนบนเขาบูโด

  “ฟังบูโดกัน” Online Exhibition ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้คนบนเทือกเขาบูโดที่อยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงปัญหาที่เดินขึ้นเพื่อคืน “ที่ดิน” และ “สิทธิชุมชน” ด้วยการทำเป็นทความ วีดีโอ ภาพถ่าย ภาพวาด และเสียงดนตรี

  เป้าหมาย

  109,120 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  42 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 131
 • ครัวรักษ์อาหาร เสริมภูมิต้านทานชุมชนหลังวิกฤติโควิด-19

  ครัวรักษ์อาหาร เป็นครัวชุมชนเพื่อชุมชนที่รับวัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากระบบตลาด แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ แทนที่จะถูกนำไปทิ้ง แต่นำมาปรุงสุกแล้วไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนตกงานที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 และกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งมีประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 9,500 คน แต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนอาหารอย่างน้อย 1 มื้อต่อเดือนตลอดการดำเนินงานของโครงการ

  เป้าหมาย

  891,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 115
 • บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

  สร้างบ้านให้ครอบครัวแม่ชลาลัยและเด็กน้อย 3 คนได้มีบ้านที่มั่งคงและปลอดภัย เนื่องจากบ้านที่ทำจากไม้สานทรุดโทรมอย่างมาก บริเวณห้องต่างๆ และห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

  เป้าหมาย

  275,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  73 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 63
 • เพื่อนช่วยเพื่อน โดยติ๊ก ชิโร่

  ช่วยเหลือเพื่อน นักดนตรีอาชีพ ที่เล่นตามผับ บาร์ต่างๆ เนื่องจากงานลดจนถึงไม่มีงานทำ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ด้วยการให้วงดนตรี 200 วงให้มาเล่นดนตรีในรายการมาจอยกันไลฟ์มิวสิค โดยเราจะมอบพลังใจเพื่อพลังกายวงละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15
 • เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

  เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ถึง 200 คน เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 117
 • กองทุนนวัตกรรมสู้ COVID-19

  กองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนทำการวิจัย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมโรค โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  73 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  เป้าหมาย

  6,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  43 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,539
 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

  เป้าหมาย

  480,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 29%
  257 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14