โครงการ

 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

  บริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ให้กับคนในชุมชนคลองเตยที่กำลังเดือดร้อน ไม่มีเงิน และตกงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังทำให้ร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน

  เป้าหมาย

  500,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 192
 • Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยแพทย์พยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

  ให้หนึ่งกล่องของคุณเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งอาหารให้แพทย์พยาบาลไทย ฮีโร่ของพวกเราสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน เพราะเราอยากให้บุคลากรโรงพยาบาลได้ทานอาหารที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกวัน และยังมุ่งสนับสนุนการกระจายรายได้ให้แก่ผู้บริการอาหารรายย่อยของไทย ด้วยแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ Event Banana Catering เริ่มนำร่อง 7 โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 42%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 120
 • ช่วยต่อลมหายใจ

  จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางการแพทย์ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ที่วัดออกซิเจนในเลือด, เฝือกดามสุญญากาศ, เครื่องวัดความดัน เป็นต้น

  เป้าหมาย

  15,620 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • Aerosol Shield อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ทำอุปกรณ์Aerosol Shield ครั้งที่1เดือนเมษายน 2563 จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ขณะทำหัตถการให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะการสอดท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

  เป้าหมาย

  1,265,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 47%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 95
 • ตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 เพื่อพี่หมอภาคอีสาน

  ผลิตตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 ติดล้อต้นแบบ ที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 39%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 155
 • Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

  เป้าหมาย

  1,650,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 119%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,699
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  เป้าหมาย

  3,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 78%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 991
 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

  เป้าหมาย

  480,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  271 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • ต้องแฉ-พื้นที่สื่อกลางแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

  ร่วมสนับสนุนเฟซบุ๊กเพจ “ต้องแฉ หรือ Must share” เพื่อทำหน้าที่เป็นหู เป็นตา รักษาผลประโยชน์ของสังคมด้วยการสนับสนุนให้มีพื้นที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน www.facebook.com/mustshareofficial

  เป้าหมาย

  435,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27