โครงการ

 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  HOPE Project จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ (องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรการกุศลคริสเตียนในจังหวัดภูเก็ต) เป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวกว่า 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิดของภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว และมีผู้คนจำนวนมากตกงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความหวังและความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยการให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  90 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 0
 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45
 • food for fighters ถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนนักสู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่เคหะชุมชนร่มเกล้า กทม.

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 43%
  14 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 177
 • ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

  ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในชมรมต้องกักตัวเป็นเวลานาน เกิดความเครียดและมีอาการซึมเศร้า และน้องๆผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนก็ไม่มีกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โครงการนี้จึงขอร่วมระดมทุนแบ่งปันความสุข ให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จำนวน 50 คน ไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี จำนวน 100 คน ในเดือนธันวาคม โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและป้องกันตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ

  เป้าหมาย

  84,150 บาท
  ดำเนินการแล้ว 35%
  75 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 74
 • ADOPT A GRANNY ปันสุขผู้สูงวัย

  ปันสุขให้ผู้สูงวัยเพส 2 ขยายการช่วยเหลือผู้สูงวัยในเชียงใหม่และลำปางอีก 500 คน ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศและยาสามัญประจำบ้านแก่สูงอายุยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง เดือนละ 350 บาทหรือ 4,200 บาทต่อปี

  เป้าหมาย

  3,024,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 56%
  106 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 918
 • ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย

  เป้าหมาย

  1,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 73%
  106 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 907