โครงการ

 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง #2

  หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว จึงอยากชวนทุกคนมาซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดให้เด็กๆ ใน 27 โรงเรียนทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  101 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1
 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 320
 • FUTURE4U

  เพื่อให้ความรู้เด็กไทยในการวางแผนและบริหารเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการ “6 Jars - กระปุก 6 ใบ” และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การลงทุน

  เป้าหมาย

  24,860 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 0
 • สนามเด็กเล่นทางการเงินเพื่อเด็กไทย

  เพราะความรู้ทางการเงินสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงและต่อยอดให้ชีวิตเราดีขึ้น พวกเรา W Academy จึงอยากชวนทุกคนร่วมกันมอบโอกาสและผลักดันให้น้องๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 300 คน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความรู้ทางการเงิน

  เป้าหมาย

  450,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  132 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5