โครงการ

 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 60%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 239
 • ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

  เปิดพื้นที่ให้น้องม.ปลายศ 60 คนที่สนใจเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคณะรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะการสัมผัสจริงจะช่วยตัดสินใจได้ว่าคณะนี้เหมาะกับตนเองหรือไม่

  เป้าหมาย

  36,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  39 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • คอมฯให้น้องที่พุแค

  ให้น้องที่พุแคมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและงานต่างๆของโรงเรียน และนำไปสู่การพัฒนาอนาคตของน้องๆให้ดียิ่งขึ้น

  เป้าหมาย

  23,340 บาท
  ดำเนินการแล้ว 69%
  34 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • สนามเด็กเล่นทางการเงินเพื่อเด็กไทย

  เพราะความรู้ทางการเงินสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงและต่อยอดให้ชีวิตเราดีขึ้น พวกเรา W Academy จึงอยากชวนทุกคนร่วมกันมอบโอกาสและผลักดันให้น้องๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 300 คน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความรู้ทางการเงิน

  เป้าหมาย

  450,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  188 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2