โครงการ

 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  HOPE Project จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ (องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรการกุศลคริสเตียนในจังหวัดภูเก็ต) เป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวกว่า 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิดของภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว และมีผู้คนจำนวนมากตกงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความหวังและความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยการให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  89 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 0
 • ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

  มูลนิธิสันติสุข จัดตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิฯ ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่มาของโครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”เพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ได้ฝึกฝน สร้างชิ้นงาน ประคองชีวิตและครอบครัวของพวกเขา ให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์นี้ไปได้

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3
 • Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

  รวมกลุ่ม makers คนไทย ผลิตเครื่องเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) คุณภาพดี พร้อมประกันและแบตเตอรี่ ให้มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มอาสาเพจเส้นด้าย และเพจเราต้องรอด โดย Oximeter เหล่านี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในไทยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเเล้ว

  เป้าหมาย

  176,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  51 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1
 • ช่วยช้างตกงาน ในชุมชนปกาเกอะญอ

  ช้างจากชุมชนปกาเกอะญอ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไปรับจ้างทำงานด้านการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตกงานต้องอพยพกลับคือสู่ชุมชน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 การเดินทางกลับคืนชุมชนในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เจ้าของช้างไม่ได้เตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ช้างและคนเลี้ยงช้างได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านอาหารช้าง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้าง หน่วยงานที่ดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือช้างและผู้เลี้ยงช้างโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง ที่มีสมาชิกจาก 8 ชุมชน ช้างจำนวน 125 เชือก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้านอาหารช้าง การดูแลรักษาสุขภาพช้าง และการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของช้าง

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14
 • ชวนคนใจดี มาร่วมเลี้ยงม้า ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

  เป้าหมาย

  394,515 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  105 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42
 • กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว

  “กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว” ช่วยพวกเขาได้อย่างไร? กองทุนฯ เหมือนกระปุกออมสินที่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการต่อยอดทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่เข้ากับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของแกนนำชุมชน เพื่อไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New normal) และปรับรูปแบบส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชน ที่พร้อมในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

  เป้าหมาย

  1,375,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  195 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3
 • ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19

  อาสาสมัครฯ (อพม.) เร่งดำเนินการ ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19 ให้แก่ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใดๆ ด้วยการจัดยาสามัญ เวชภัณฑ์ สมุนไพร ที่จำเป็นในการดูแลอาการในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ต้องรอคอยในที่พักอาศัยได้ดูแลตนเองในเบื้องต้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน เน้นให้การช่วยเหลือผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเหลือง ที่มีภาวะยากลำบาก และไม่มีแนวทางการประสานกับหน่วยงาน พร้อมมอบถุงยังชีพ ในช่วงเวลาที่ต้องกักตัว ดูแลอาการของตนเองในครัวเรือน ลดอัตราจำนวนการสูญเสียของประชากรในพื้นที่

  เป้าหมาย

  244,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  33 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 36
 • Come Koala Me 2 ออนไลน์คอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและนักดนตรีในวิกฤติโควิด-19

  สถานการณ์โควิด19 ในช่วงเวลานี้ ทำให้หลายคนได้รับบาดแผลทางจิตใจจนรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ บุคคลากรทางการแพทย์นอกจากจะเหนื่อยกายในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์และการรักษาผู้ป่วยแล้ว การทำงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงการเยียวยารักษาทางด้านจิตใจได้ง่ายขึ้น ‘ลูกพีช - รพีพร ตันตระกูล’ จึงร่วมมือกับอูก้า แพลตฟอร์มที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพใจออนไลน์ จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนให้บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถมาใช้บริการปรึกษาใจได้ฟรี เพื่อให้มีพลังใจในการทำงานต่อไปได้ อีกทั้งยังเห็นถึงความเดือดร้อนของศิลปินและนักดนตรีที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ จึงจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน 50% หลังจบคอนเสิร์ตให้กลุ่มคนในอาชีพนี้ด้วย

  เป้าหมาย

  44,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59
 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45
 • ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

  ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

  เป้าหมาย

  343,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 77
 • ศูนย์พักคอย (Community Isolation) COVID-19 รพ.สต.หนองขาม จ.นครราชสีมา จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

  จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในระหว่างส่งต่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

  เป้าหมาย

  234,960 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  114 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56
 • #พาน้องกลับห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้ง

  ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อส่งมอบให้นักเรียนได้ยืมเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้งจำนวน 200 คน โดย Toolmorrow insKru วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67