โครงการ

 • ล้านมื้ออาหาร ขจัดความหิวโหย Million Meals to End Hunger

  ภารกิจส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการจำนวน 1 ล้านมื้อระหว่างมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ 144 ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งชุมชนส่วนมากประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต ในโครงการนี้แต่ละชุมชนจะได้รับอาหาร 900-1,000 มื้อ/เดือน เป็นเวลา 7 เดือน

  เป้าหมาย

  5,250,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 33
 • บริจาคเงินซื้อยาฟ้าทะลายโจรและเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่สำหรับรพ.สนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

  ระดมทุนเพื่อซื้อยาฟ้าทะลายโจร และเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรพ.สนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  329,087 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  61 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • สมทบทุน...ส่งนมให้น้องที่เผชิญวิกฤติโควิด-19

  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และบรรเทาภาระค่านมผงสำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดรายได้ โดยทางบริษัท Carenation ได้ร่วมมือกับโครงการริสแบนด์สร้างสรรค์สังคม และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ระดมทุนมาเปลี่ยนเป็นนมผง และนำไปแจกจ่ายตามชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

  เป้าหมาย

  800,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 68%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 378
 • ปันใจช่วยไทยสู้โควิด-19

  ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนมากจึงทำให้คนในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากคนในครอบครัว ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนอาสาทำความดีจึงมีความประสงค์บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้กับชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ตรวจหาเชื้อได้เองที่บ้าน ลดการไปตรวจยังจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันรับรับเชื้อมาสู่คนในครอบครัว

  เป้าหมาย

  50,050 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • ปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ หรือเข้าถึงได้อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

  เยาวชนและกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวันโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ได้ดี

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  85 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19
 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับ 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  10 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

  รวมกลุ่ม makers คนไทย ผลิตเครื่องเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) คุณภาพดี พร้อมประกันและแบตเตอรี่ ให้มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มอาสาเพจเส้นด้าย และเพจเราต้องรอด โดย Oximeter เหล่านี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในไทยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเเล้ว

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  85 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9
 • ช่วยช้างตกงาน ในชุมชนปกาเกอะญอ

  ช้างจากชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไปรับจ้างทำงานด้านการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตกงานต้องอพยพกลับคือสู่ชุมชน ส่งผลให้ช้างและคนเลี้ยงช้างได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านอาหารช้าง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้าง หน่วยงานที่ดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือช้างและผู้เลี้ยงช้างโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง ที่มีสมาชิกจาก 8 ชุมชน ช้างจำนวน 125 เชือก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้านอาหารช้าง การดูแลรักษาสุขภาพช้าง และการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของช้าง

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 597
 • ชวนคนใจดี มาร่วมเลี้ยงม้า ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

  เป้าหมาย

  394,515 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 181
 • กองทุนฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว

  สนับสนุนการทำงานของ Local Alike ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้การท่องเที่ยวชุมชน สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ในสถานการณ์โควิด พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New normal) และปรับรูปแบบส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในการขายสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชน

  เป้าหมาย

  1,375,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  116 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12
 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 90%
  10 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 745