โครงการ

 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง ปีการศึกษา 2563

  การสูญเสียเสาหลักจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ต้องหยุดเรียนหนังสือ จึงขอชวนมามอบโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนต่อ

  เป้าหมาย

  2,501,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 56%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 170
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 377
 • หนูน้อยฟันสวย รวยรอยยิ้ม

  ช่วยเหลือน้องๆ ในพื้นที่ที่ขาดแคลน จ.สระบุรี ด้วยการซื้ออุปกรณ์การแปรงฟัน เช่น แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , ตะกร้าและแก้วน้ำให้แก่ น้องๆ ในโรงเรียนวัดท่าโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  เป้าหมาย

  13,070 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  87 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1
 • หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

  ทำหน้ากากผ้าจำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 และป้องกันฝุ่นให้กับเด็กๆ ทุกคนใน 73 ศูนย์การเรียนฯ ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

  เป้าหมาย

  181,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 40%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 132
 • อุปกรณ์กีฬาให้น้องโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3

  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ สมรรถภาพทางด้านร่างกาย และอนาคตให้น้องๆ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 จ.นครราชสีมา

  เป้าหมาย

  18,084 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  46 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • "น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

  มอบทุนการศึกษาให้น้องกกได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เป้าหมาย

  46,860 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • "น้องเอิน" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีเซลโล่

  มอบทุนการศึกษาให้น้องเอินได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เชลโล่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย

  57,750 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • "น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

  มอบทุนการศึกษาให้น้องหญิงได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เป้าหมาย

  46,860 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  240 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4
 • ชุมชนรู้ทันฝุ่น

  ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้

  เป้าหมาย

  1,430,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 65
 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง เพื่อ 28 โรงเรียน

  โรงเรียนขาดแคลนทั้งงบประมาณและโอกาสในการเข้าถึงหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 48
 • ช่วยป้องกันเด็กป่วยปลอดฝุ่น

  ช่วยกันจัดซื้อหน้ากาก N95 แจกให้เด็กที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในกรุงเทพ และปริมณฑล ที่เป็นตัวการทำให้สุขภาพประชาชนอยู่ในอันตราย

  เป้าหมาย

  31,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 121%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 72
 • ปัน "ร้อย" ได้ "ร้าน"

  เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส ด้วยเงินเพียง 500 บาทของคุณ จะเปลี่ยนเป็น 500 ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสต่อปี มาร่วมปันเงินร้อยเพื่อสร้างร้าน "ปันกัน" สาขาใหม่ ที่สร้างกำไรเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดโอกาสกัน

  เป้าหมาย

  957,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 128