โครงการ

 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง ปี 2

  หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว จึงอยากชวนทุกคนมาซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดให้เด็กๆ ใน 27 โรงเรียนทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 32%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42
 • Heart Hero ฮีโร่ใหม่หัวใจแข็งแรง

  เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการ แต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กชวนมอบโอกาสให้เด็ก ที่หัวใจพิการแต่กำเนิด 20 คน ได้เข้ารับผ่าตัด เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

  เป้าหมาย

  10,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  129 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 178
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  129 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 184
 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2563

  ป่วยปีนี้ไม่สนุกแน่ หากต้องใช้ชีวิตในโรงพยาบาล เราจึงอยากชวนทุกคนสร้างกำลังใจให้เด็กป่วยด้วยการจัดกิจกรรมและมอบของขวัญจำนวน 3,000 ชิ้นในเทศกาลปีใหม่ ให้แก่เด็กป่วยเรื้อรังใน 9 โรงพยาบาล

  เป้าหมาย

  270,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  99 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 0
 • มอบโอกาสให้ 24 ชีวิตด้วยทุนการศึกษา

  ขอทุนด่วนให้เด็ก 24 คนที่กำลังรอโอกาสทางศึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ชวนมอบทุนให้เด็กที่มีภาวะยากจน กำพร้า มีโรคประจำตัว และเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อให้มีชีวิตใหม่ ขณะนี้เปิดเทอมมา 3 เดือนแล้วมีเด็ก 8 คนที่ยังไม่ได้ทุน

  เป้าหมาย

  262,350 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  160 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • สร้างเด็กกล้าสมุย

  เพราะเยาวชนสมุย คือคนรุ่นต่อไปที่จะดูสมุย ดังนั้นเราตั้งใจทำค่ายเยาวชนที่จะสอนเยาวชนในการ "คิดกล้า กล้าทำ และกล้าบอกรักสมุย"ด้วยการทำโครงการที่ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยแนะนำ และสร้างภูมิคุ้มกัน

  เป้าหมาย

  134,002 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  87 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11
 • สติบำบัดเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น

  ป้องกันโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น 100 คน ในจังหวัดเชียงราย ให้สามารถจัดการอารมณ์และความคิดด้วยวิชาสติบำบัดให้กับตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

  เป้าหมาย

  40,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • Learning Space @คลองเตย

  เปลี่ยนโรงฆ่าสัตว์ที่รกร้างขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ ใจกลางชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

  เป้าหมาย

  93,137 บาท
  ดำเนินการแล้ว 65%
  85 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 30
 • กองทุนเยียวยากลุ่มลูกเหรียง

  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนใต้ มักเกิดกระทันหัน จึงยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยตรงลงพื้นที่ทันที ลูกเหรียงจึงทำ"กองทุนเยียวยากลุ่มลูกเหรียง" เพื่อให้ช่วยเหลือทันที อาทิ การเตรียมงานศพ ช่วยเหลือด้านเอกสารเพื่อประสานความช่วยเหลือด้านอื่น

  เป้าหมาย

  132,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  129 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • Art4Worth ศิลปะเพิ่มพลังใจ

  มาร่วมสร้างพลังใจสร้าง และเปิดมุมมองใหม่ให้เด็กๆ 200 คน ผ่านการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถนำทักษาไปต่อยอดโอกาสในชีวิตได้ รวมทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสตระหนักถึงการได้รับและการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น

  เป้าหมาย

  60,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 115%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 76
 • สนามเด็กเล่นทางการเงินเพื่อเด็กไทย

  เพราะความรู้ทางการเงินสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงและต่อยอดให้ชีวิตเราดีขึ้น พวกเรา W Academy จึงอยากชวนทุกคนร่วมกันมอบโอกาสและผลักดันให้น้องๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 20 คน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความรู้ทางการเงิน

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 55%
  68 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • สอนหญิงทันภัยหญิง

  ให้เด็กผู้หญิงภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วิธีการช่วยเหลือและปกป้องตังเองเมื่อเกิดภัย พร้อมได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

  เป้าหมาย

  280,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 30%
  68 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 23