โครงการ

 • มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการสูงของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่มาจากส่วนภูมิภาค บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างเต็มที่. หลักสูตรดังกล่าว ใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี เมื่อจบการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วย และในปี 2564 นี้มูลนิธิฯยังคงมีแผนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 300,000 บาท แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 ราย

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  75 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 123
 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  HOPE Project จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ (องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรการกุศลคริสเตียนในจังหวัดภูเก็ต) เป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวกว่า 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิดของภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว และมีผู้คนจำนวนมากตกงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความหวังและความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยการให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  90 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 0
 • ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

  มูลนิธิสันติสุข จัดตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิฯ ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่มาของโครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”เพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ได้ฝึกฝน สร้างชิ้นงาน ประคองชีวิตและครอบครัวของพวกเขา ให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์นี้ไปได้

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  75 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3
 • สร้างทายาทสืบสานภูมิปัญญาชาติพันธุ์

  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเสริมสร้างทักษะให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสืบสานภูมิปัญญาของตนเพื่อความยั่งยืน

  เป้าหมาย

  103,950 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  75 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • มอบสื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

  โครงการจะจัดทำชุดการทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถส่งไปยังบ้านของเด็กๆ ได้ในสภาวะที่ต้องเรียนออนไลน์ เพราะตอนนี้การเรียนวิทยาศาสตร์เรียนกับกระดาษ วีดีโอ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เมื่อเด็กๆสามารถเข้าถึงการทดลองมากยิ่งขึ้น จะยิ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดซึ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก

  เป้าหมาย

  108,350 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 36
 • Genius School ร่วมพัฒนา "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ

  เมื่อระบบการศึกษาในยุคเก่าไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตของประเทศชาติเราอีกต่อไป ถ้าอยากให้ความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาหายไป อนาคตเด็กไทยจะต้องได้เรียนรู้ระบบการศึกษาแบบฟินเเลนด์ มาร่วมกันสร้าง "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ ให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ 400,000 คน ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือของคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า "The First Step of Genius System" ที่มีคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และโรงเรียนใช้ได้ผลไปแล้วทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  544,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10
 • ฝันได้เป็นจริง

  ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จะดำเนินการสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 40 คน ที่โรงเรียนเพียงหลวง 11 เพื่อน้องๆจะได้ไม่ต้องเดินทาง 9 กม.เพื่อไปโรงเรียน และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี อ่างทอง และกรุงเทพฯ

  เป้าหมาย

  561,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  106 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 69
 • ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

  ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

  เป้าหมาย

  343,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 77
 • #พาน้องกลับห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้ง

  ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อส่งมอบให้นักเรียนได้ยืมเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้งจำนวน 200 คน โดย Toolmorrow insKru วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67
 • มอบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้เด็ก 200 คน ใน 3 โรงเรียนขาดแคลน

  จัดสรรซิมอินเตอร์เน็ตรายปีความเร็วสูง และอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แก่นักเรียน 200 คน ใน 3โรงเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เป้าหมาย

  553,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 52%
  17 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 352
 • ส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์และกองทุนอาหารเพื่อเด็กดอย

  โรงเรียนบนดอยไม่มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็ก ๆ จึงจะได้กินเนื้อสัตว์เฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ เราจึงขอชวนทุกคนมาช่วยกันส่งตู้เย็นโซล่าเซลล์ เพื่อให้เด็กๆ ได้กินอาหารที่สดใหม่ และยังจัดตั้งกองทุนอาหารและโภชนาการเพื่อให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของเด็กๆ เช่นเดียวกับเรา

  เป้าหมาย

  924,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  75 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 318
 • รถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

  สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

  เป้าหมาย

  1,232,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  196 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 93