โครงการ

 • เด็กและเยาวชน

  ขอห้องวิทยาศาสตร์ในฝันให้นักเรียนดอย

  โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ละจัดหาอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กชนเผ่ากว่า 133 คนในโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงมีโอกาสสัมผัสกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้สนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ที่ดี อันเป็นการส่งต่อความรู้ให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความรักการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องวิทยาศาตร์ในฝันได้

  เป้าหมาย

  43,945 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  219 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชาวเขา

  ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานักเรียนชาวเขาและนักเรียนด้อยโอกาส

  เป้าหมาย

  1,056,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 53%
  189 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 178
 • เด็กและเยาวชน

  แสงสว่างนี้พี่ให้น้องในโรงเรียนห้วยหินลาดใน 2024

  โรงเรียนห้วยหินลาดใน ไม่มีไฟ้าฟ้าใช้ อาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ระเบิดไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ อยากได้ชุดโซลาเซลล์ชุดใหม่

  เป้าหมาย

  148,467 บาท
  ดำเนินการแล้ว 8%
  127 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 31
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนสร้างโอกาส พลิกชีวิต สู่การตั้งหลักของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถขอสำเร็จการศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากติดค้างค่าบำรุงการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้ไปต่อในด้านการเรียนหรือการประกอบอาชีพ นำมาซึ่งการได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อหลุดพ้นกับดักความยากจน และลดความเสี่ยงและความรุนแรงต่อภาวะเปราะบางที่จะเกิดขึ้นในตัวพวกเขาต่อไป

  เป้าหมาย

  440,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 39
 • เด็กและเยาวชน

  ใครๆก็เรียนได้ เพื่อช่วยเหลือน้องกลุ่มเปราะบาง ปี 4

  เพราะเราอยากให้ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” ที่เข้าร่วมโครงการ เรียนหนังสือจนจบไม่ไปข้องแวะกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ หรือ ใช้สารเสพย์ติด เราเชื่อว่ากิจกรรมเสริมพลังบวกจะทำให้น้องๆ ได้พัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้ กิจกรรมครั้งนี้เราตั้งใจชวน เยาวชน 80 คนมาร่วมโครงการกับเรา

  เป้าหมาย

  76,560 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  97 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เด็กและเยาวชน

  ข้าวสารและเนื้อสัตว์ 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย (ปี3)

  ช่วยเด็กบ้านวางใจ 45 คน ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยการให้ข้าวสารและเนื้อสัตว์ 3 มื้อ เพื่อต่อชีวิตเด็กให้เติบโตในปี 2567

  เป้าหมาย

  91,960 บาท
  ดำเนินการแล้ว 93%
  127 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 102
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องประภานิช นอนซมติดเตียง ป่วยโรคน้ำคั่งในสมอง

  หนึ่งชีวิตเล็ก ๆ ต้องอดทนต่อสู้กับโรคร้าย ตั้งแต่อายุได้ 8 เดือน หลังผ่าคลอดก่อนกำหนด ตัวร้อน นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แม่ของ “น้องประภานิช” จึงพาน้องไปพบแพทย์ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นพบเด็กหัวโตผิดปกติ แพทย์แนะนำผ่าตัดสมอง วันนี้น้องยังต้องไปหาหมออยู่ตลอด จึงต้องการเตียงและอุปกรณ์เพื่อดูแลน้องต่อไป

  เป้าหมาย

  51,315 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  61 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • เด็กและเยาวชน

  Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2567

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเยาวชนกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อไป

  เป้าหมาย

  2,833,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  311 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 52
 • เทใจแนะนำ เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

  แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

  เป้าหมาย

  171,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 8%
  219 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 38
 • เด็กและเยาวชน

  คอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ให้เด็ก 34 คนจากโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะของเด็ก ๆ

  เป้าหมาย

  101,750 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  158 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 28
 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

  สนามเด็กเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนูหน่อย

  โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน ครูจำนวน 12 คน เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่ไม่ได้แสวงหากำไร ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น ซึ่งทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนเรียน ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูผู้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

  เป้าหมาย

  171,050 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  249 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • เด็กและเยาวชน

  อุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

  ร่วมบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีเด็กในความดูแลถึง 246 คน ตั้งแต่อายุ 4 - 15 ปี ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

  เป้าหมาย

  16,357 บาท
  ดำเนินการแล้ว 64%
  36 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35