โครงการ

 • Art4Worth ศิลปะเพิ่มพลังใจ

  มาร่วมสร้างพลังใจสร้าง และเปิดมุมมองใหม่ให้เด็กๆ ผ่านการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง ค้นพบทักษะศิลปะของตนเองที่สามารถนำไปต่อยอดโอกาสในชีวิตได้ รวมทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสตระหนักถึงการได้รับและการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น

  เป้าหมาย

  60,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 49%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13