โครงการ

 • อุปกรณ์โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย(2)

  โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การครัวให้กับโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 113%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องช่วยยกตัวเพื่อเด็กพิการ

  เครื่องช่วยยกตัวสำหรับเด็กพิการที่มีน้ำหนักมาก เพราะน้องเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวด้วยตัวเองได้ หากมีเครื่องช่วยยกได้ก็เป็นเรื่องดี    

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 124%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 75

  สำเร็จแล้ว

 • แว่นตาให้น้อง

  ระดมทุนเพื่อจัดหาแว่นตาให้น้องที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ ประมาณ 15-20 คน เพื่อเด็กได้มีแว่นสายตาใส

  เป้าหมาย

  39,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35

  สำเร็จแล้ว

 • ถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง

  ฤดูแล้งโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งขาดน้ำในการอุปโภคอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่เก็บน้ำของตัวเอง บ่อยครั้งที่ครูต้องออกไปตามหาน้ำมาให้เด็กได้ใช้กัน

  เป้าหมาย

  40,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35

  สำเร็จแล้ว

 • เล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

  ผู้บกพร่องทางสายตาสอนน้องเล่นดนตรีและสอนสีลาสในโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับชั้นประถมศึกษา 

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 124%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5

  สำเร็จแล้ว

 • โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

  สร้างโรงอาหารที่มีหลังคา หลบแดด-ฝน ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนบนพื้นที่ดอยสูง จ.แม่ฮ่องสอน

  เป้าหมาย

  150,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 98

  สำเร็จแล้ว

 • ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้

  เกษตรกรรมในโรงเรียนหรือมูลนิธิเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของเด็กไทยที่ยั่งยืน  พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน

  เป้าหมาย

  101,320 บาท
  ดำเนินการแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งของขวัญปีใหม่ให้เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

  ร่วมบริจาคเงินซื้อของขวัญวันปีใหม่ มอบให้เด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ให้มีความสุขและมีรอยยิ้ม

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27

  สำเร็จแล้ว

 • “อุปกรณ์การแพทย์ยืมได้” เพื่อผู้สูงอายุ-พิการ

  มอบอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยากไร้แก่ศูนย์ “ดูแลด้วยใจ ไปถึงบ้าน”ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  เป้าหมาย

  60,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 58

  สำเร็จแล้ว

 • กล่องข้าวเพื่อเด็ก

  ส่งกล่องข้าวให้เด็กนักเรียนบนดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดความเสี่ยงจากสารในถุงพลาสติกพร้อมลดขยะกว่า 70,000 ถุงต่อปี 

  เป้าหมาย

  38,830 บาท
  ดำเนินการแล้ว 134%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56

  สำเร็จแล้ว

 • สร้างเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ ลดวัณโรคปอดในเด็ก

  ปกป้องเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์กว่า 1,350 คนไม่ให้ป่วยเป็นวันโรคปอดด้วยเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศระบบอัลตราไวโอเลตฝีมือคนไทย

  เป้าหมาย

  46,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 53

  สำเร็จแล้ว

 • P L A Y to Share: กิจกรรมเพื่อเด็กพิเศษได้แบ่งปัน

  มอบโอกาสให้เด็กพิเศษ(สมาธิสั้น ออทิสติก พิการ) มีความสุขสนุกกับเพื่อนๆและครอบครัว ด้วยการทำของเล่นและแล้วแบ่งปันแก่ผู้อื่น

  เป้าหมาย

  22,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 32

  สำเร็จแล้ว