โครงการ

 • พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง

  โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ ชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และสร้างอิสรภาพร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิต

  เป้าหมาย

  76,670 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2

  สำเร็จแล้ว

 • The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 28

  สำเร็จแล้ว

 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 249

  สำเร็จแล้ว

 • ยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง

  ด้วยมนุษยธรรมความเป็นหมอ มีหรือจะไม่เมตตาคนเจ็บไข้? รพ.อุ้งผาง ชายแดน จ.ตาก ก็เช่นกันที่เลือกรักษาไม่แบ่งแยกชนชั้น แต่ตอนนี้รพ. แบกภาระค่าใช้จ่ายกว่าหลายล้านบาทต่อปีอยู่

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 69%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 259

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด

  ห้องน้ำของน้องเล็ก สุขอนามัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม เปลี่ยนห้องน้ำเก่าสภาพทรุดโทรม ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจำนวนไม่พอ ให้พอเหมาะกับการใช้งานของน้องเล็ก

  เป้าหมาย

  266,239 บาท
  ดำเนินการแล้ว 31%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 109

  สำเร็จแล้ว

 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 10

  งานปีใหม่จะช่วยสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในโรงพยาบาลหลายคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้มีกำลังใจในการรักษาตัวเองให้หายป่วยได้โดยเร็ว

  เป้าหมาย

  29,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 135%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 99

  สำเร็จแล้ว

 • ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

  เป้าหมาย

  80,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 113%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 125

  สำเร็จแล้ว

 • สามล้อทอใจเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนพิการได้มีโอกาสประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง ด้วย "รถสามล้อโยก" เพื่อคนพิการใช้ประกอบอาชีพและการเดินทาง

  เป้าหมาย

  38,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 258%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 49

  สำเร็จแล้ว

 • พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปเรียนรู้โลกกว้าง

  โอกาสสักครั้งให้เด็กป่วยหนักเรื้อรังได้ไปเที่ยว เพราะเราต้องการ“เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับเด็กและครอบครัว 

  เป้าหมาย

  25,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 30

  สำเร็จแล้ว

 • Rice for Good ส่งข้าวให้เด็กที่ห่างไกล

  ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

  เป้าหมาย

  69,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 72

  สำเร็จแล้ว

 • พัฒนาชุดโคม LED แก้ปัญหาทารกตัวเหลือง

  พัฒนาโคม LED  พร้อมชุดขาตั้งขึ้นมา มอบให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตทารกแรกเกิดต่อไป

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 130%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20

  สำเร็จแล้ว

 • กล่องข้าวเพื่อเด็กกินดี ปี 2

  มอบกล่องข้าวให้เด็กๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในโรงเรียนบนดอย จังหวัดแม่อ่องสอน

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 121%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 73

  สำเร็จแล้ว