โครงการ

 • เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

  ร่วมสนับสนุนกลุ่มลูกเหรียง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 72

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  ใกล้เปิดเทอมแล้ว แต่ห้องสมุดที่โดนน้ำท่วมยังไม่เหมือนเดิม ร่วมมอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 53%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 72

  สำเร็จแล้ว

 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20

  สำเร็จแล้ว

 • 100 liveschallenge

  ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 100 คน ได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

  เป้าหมาย

  2,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 122%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 370

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 76

  สำเร็จแล้ว

 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 59%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 33

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  15,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11

  สำเร็จแล้ว

 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการแล้ว 108%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54

  สำเร็จแล้ว

 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 322%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14

  สำเร็จแล้ว

 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 72%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 85

  สำเร็จแล้ว

 • พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  ตากล้องหัวใจสีขาวจับคู่เด็กป่วยท่องเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา กินอาหารทะเล และชืนชมชายหาดบางแสนหวังเปิดโลกกว้างให้เด็ก 

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กอมก๋อย

  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เเด็กในหมู่บ้านวาโซะทะ อ.อมก๋อย เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้

  เป้าหมาย

  53,350 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54

  สำเร็จแล้ว