โครงการ

 • ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ร่วมส่งมอบลมหายใจปลอดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันการขาดอากาศหายใจ หมดสติ อ่อนล้า เป็นลม ด้วยการจัดทำหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR: Powered Air Purifying Respirator) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการสร้างอากาศปลอดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Air Flow เพียงพอตลอดระยะเวลาทำงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับชุด PPE ในภาวะที่ต้องเข้าห้องความดันลบเพื่อรักษาคนไข้โควิดทุกกรณี รวมถึงช่วยให้การปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ป่วยมีความสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงจัดตั้งโครงการ “ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเขื่อนยันฮี ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้บุคลากรทางการแพทย์มีไว้ใช้ส่วนตัว ไม่ต้องใช้ร่วมกัน จำนวน 200 ชุด ซึ่งคาดว่าจะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดได้กว่า 40,000 คน เราจะทำจนสุดกำลัง

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 917

  สำเร็จแล้ว

 • ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่สังขละบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

  พื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีกำลังวิกฤต เด็กจำนวนมากต้องแยกจากครอบครัวและขาดคนดูแล อยู่ในสภาวะเครียด ซึมเศร้าจากการต้องอยู่เพียงลำพังและมีความกังวลต่อสถานการณ์ไม่ปกตินี้ ทั้งเด็กที่เป็นผู้ป่วยต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อกักตัวอยู่ในศูนย์พักคอยและรักษาตัวในโรงพยาบาล เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ป่วยแล้วต้องอยู่บ้านเพียงลำพังเนื่องจากพ่อแม่ต้องเข้ารับการรักษา เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ไร้คนดูแลอีกต่อไป การเยียวยาจิตใจและจัดหาผู้ดูแลให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้กับเด็กที่ต้องอยู่เพียงลำพัง ทำความเข้าใจและเยียวยาจิตใจเด็กในสถานการณ์ยากลำบากนี้ รวมถึงช่วยเหลือแพทย์พยาบาลในการสื่อสารกับเด็กกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถพูดไทยได้

  เป้าหมาย

  63,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 136%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 116

  สำเร็จแล้ว

 • “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

  "ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ

  เป้าหมาย

  5,130,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 711

  สำเร็จแล้ว

 • ป้องกันภัยจากยุงร้าย บริจาคมุ้งเพื่อเด็กเล็ก ต.หัวเมือง อ.แม่ปาน จ.ลำปาง

  ร่วมบริจาคมุ้งเพื่อป้องกันเด็กเล็กจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ให้กับ 2 หมู่บ้าน 100 หลังคาเรือนที่มีฐานะยากจน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

  เป้าหมาย

  16,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 21

  สำเร็จแล้ว

 • ต่อชีวิต มอบถุงยังชีพให้คนงานในแคมป์แรงงานย่านวัชรพล

  มอบถุงยังชีพให้แคมป์แรงงานก่อสร้าง ซอยวัชรพล 4 เพื่อช่วยเหลือแรงงาน 148 ชีวิต ที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค

  เป้าหมาย

  131,732 บาท
  ดำเนินการแล้ว 106%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 205

  สำเร็จแล้ว

 • จ้างคนว่างงานในชุมชนคลองเตย ให้เป็นผู้ดูแลสู้ภัยโควิดในชุมชน

  จ้างงาน 150 คนเพื่อทำงานสนับสนุนการควบคุมโรคในชุมชน เช่น จัดเก็บ/อัพเดทข้อมูลผู้ป่วย แจกจ่ายอาหาร/ของใช้ที่จำเป็นให้แก่คนที่กักตัวอยู่ในบ้าน เป็นต้น และเป็นการสร้างรายได้ให้ 150 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเรื่องจ้างงานในช่วงการระบาดระลอกที่ 3 นี้

  เป้าหมาย

  1,485,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 113%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 983

  สำเร็จแล้ว

 • ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50 คน จากการตรวจ 926 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่มาก บ้านหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องมีที่พักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและในชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 179%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4,381

  สำเร็จแล้ว

 • DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด

  ร่วมจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดเป็นระลอกที่ 3

  เป้าหมาย

  600,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 111%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 241

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อมแซมศูนย์ประสานงานเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล

  ระดมทุนซ่อมแซมศูนย์ประสานงานคณะกรรมการและชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล โดยให้ศูนย์เอื้อต่อกิจกรรมการดำเนินงานติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล

  เป้าหมาย

  185,900 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15

  สำเร็จแล้ว

 • COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,255

  สำเร็จแล้ว

 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

  บริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ขยายการช่วยเหลือคนในชุมชนคลองเตยให้ครอบคลุม 6,178 คนที่กำลังเดือดร้อน ไม่มีเงิน และตกงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังทำให้ร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน

  เป้าหมาย

  1,988,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 98%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,652

  สำเร็จแล้ว

 • จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

  สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 35-50 คนต่อวันในเดือนพฤษาภาคม-มิถุนายน 2563 เพื่อคนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า 24,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

  เป้าหมาย

  1,432,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 875

  สำเร็จแล้ว