โครงการ

 • เทคโนโลยี ผู้พิการและผู้ป่วย

  เครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนายาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

  จัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เพื่อช่วยให้การวิจัยและพัฒนายาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น และส่งผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงในการรักษาที่น้อยลง

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 579

  สำเร็จแล้ว

 • โควิด-19 เทคโนโลยี กลุ่มคนเปราะบาง

  กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆในอนาคต

  กองทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีไอเดียที่จะทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด19 หรือไวรัสตัวอื่นๆในอนาคตได้มีเงินทุนในการริเริ่มค้นคว้า 5 อันดับแรกจะได้รับเงินทีมละ 200,000 บาทไปพัฒนานวัตกรรม

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 22%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 43

  สำเร็จแล้ว