โครงการ

 • ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

  เปิดพื้นที่ให้น้องม.ปลาย 60 คนที่สนใจเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคณะรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะการสัมผัสจริงจะช่วยตัดสินใจได้ว่าคณะนี้เหมาะกับตนเองหรือไม่

  เป้าหมาย

  36,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8

  สำเร็จแล้ว

 • คอมฯให้น้องที่พุแค

  ให้น้องที่พุแคมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและงานต่างๆของโรงเรียน และนำไปสู่การพัฒนาอนาคตของน้องๆให้ดียิ่งขึ้น

  เป้าหมาย

  23,340 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9

  สำเร็จแล้ว

 • เป้ใบใหม่พร้อมพาไปอนาคต

  ช่วยกันเติมเต็มอนาคตที่สดใสด้วยการส่งมอบกระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นสิ่งนำทางให้ความฝันของน้องๆต่อไป พร้อมงบประมาณมาบางส่วนจะทำการปรับปรุงห้องน้ำ 8 ห้องในโรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.นครราชสีมา

  เป้าหมาย

  18,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 132%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11

  สำเร็จแล้ว

 • ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้น้องโรงเรียนบ้านหนองขนาก

  ระดมทุนเพื่อจัดซื้ดอุปกรณ์การศึกษา อาทิ ดินสอ ยางลบ สมุด อุปกรณ์การกีฬา ให้แก่น้องในโรงเรียนบ้านหนองขนาก จ.ราชบุรี

  เป้าหมาย

  17,776 บาท
  ดำเนินการแล้ว 112%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11

  สำเร็จแล้ว

 • Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 10 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสในอนาคตมากขึ้น

  เป้าหมาย

  59,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35

  สำเร็จแล้ว

 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 324

  สำเร็จแล้ว

 • Saturday School Season 7

  เปิดโอกาสให้เด็กไทย 500 คนได้พัฒนาความคิด ทักษะ และแรงกระตุ้นเพื่อดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับSaturday School Season 7 เปิดสอนวิชาทักษะชีวิต 17 วิชาใน 8 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

  เป้าหมาย

  510,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20

  สำเร็จแล้ว

 • ค่ายโดมขนาบน้ำ-พาพี่แนะแนวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

  สนับสนุนการทำค่ายที่จะพาพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้อง ม.ปลายในจ.กระบี่

  เป้าหมาย

  29,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 50%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4

  สำเร็จแล้ว

 • โซล่าเซลล์แก่ 6 โรงเรียนบนดอย (4)

  ร่วมมอบแสงสว่างให้ 6 โรงเรียน เพื่อเด็ก 400 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน ทำการบ้านและธุระส่วนตัว

  เป้าหมาย

  96,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 112%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 101

  สำเร็จแล้ว

 • โซล่าเซลล์ 6 โรงเรียนในจ.แม่ฮ่องสอน (3)

  ร่วมมอบแสงสว่างให้ 6 โรงเรียน เพื่อเด็กในโรงเรียนบ้านทีฮือลือ โรงเรียนบ้านปู่แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านทิชะ โรงเรียนบ้านเวฬุวัน โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวนจ.แม่ฮ่องสอน มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือ ทำการบ้านและธุระส่วนตัว

  เป้าหมาย

  64,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1

  สำเร็จแล้ว

 • สนามเด็กเล่นของหนูโรงเรียนบ้านนากับแก้

  เด็กๆในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านนากับแก้ ไม่มีโอกาสได้เล่นในสนามที่เหมาะสมและปลอดภัย มามอบรอยยิ้มให้พวกเขากันเถอะ แล้วคุณจะเห็น..ยิ้มที่กว้างขึ้น..

  เป้าหมาย

  14,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 112%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19

  สำเร็จแล้ว

 • High Scope พัฒนาเด็กอนุบาลเน้นการลงมือทำ

  ร่วมมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับการสอนแบบ High-Scope ให้เด็กเล็ก 854 คน ใน 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ลพบุรี การมีสื่อที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย

  เป้าหมาย

  230,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59

  สำเร็จแล้ว