โครงการ

 • ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ร่วมส่งมอบลมหายใจปลอดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันการขาดอากาศหายใจ หมดสติ อ่อนล้า เป็นลม ด้วยการจัดทำหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR: Powered Air Purifying Respirator) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการสร้างอากาศปลอดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Air Flow เพียงพอตลอดระยะเวลาทำงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับชุด PPE ในภาวะที่ต้องเข้าห้องความดันลบเพื่อรักษาคนไข้โควิดทุกกรณี รวมถึงช่วยให้การปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ป่วยมีความสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงจัดตั้งโครงการ “ผลิตหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเขื่อนยันฮี ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้บุคลากรทางการแพทย์มีไว้ใช้ส่วนตัว ไม่ต้องใช้ร่วมกัน จำนวน 200 ชุด ซึ่งคาดว่าจะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดได้กว่า 40,000 คน เราจะทำจนสุดกำลัง

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 917

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดครั้งที่ 2 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  921,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 158

  สำเร็จแล้ว

 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

  การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

  เป้าหมาย

  1,405,690 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,615

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งเกราะ (ชุด PPE) ให้คุณหมอ 40 โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล 17 จังหวัด

  ร่วมสมทบทุนซื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อส่งเกราะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 17 จังหวัดเป้าหมาย "เพราะไม่ว่าคุณหมอจะอยู่ที่ไหน ความห่างไกลต้องไปให้ถึง"

  เป้าหมาย

  1,001,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 944

  สำเร็จแล้ว

 • ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่สังขละบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

  พื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีกำลังวิกฤต เด็กจำนวนมากต้องแยกจากครอบครัวและขาดคนดูแล อยู่ในสภาวะเครียด ซึมเศร้าจากการต้องอยู่เพียงลำพังและมีความกังวลต่อสถานการณ์ไม่ปกตินี้ ทั้งเด็กที่เป็นผู้ป่วยต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อกักตัวอยู่ในศูนย์พักคอยและรักษาตัวในโรงพยาบาล เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ป่วยแล้วต้องอยู่บ้านเพียงลำพังเนื่องจากพ่อแม่ต้องเข้ารับการรักษา เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ไร้คนดูแลอีกต่อไป การเยียวยาจิตใจและจัดหาผู้ดูแลให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้กับเด็กที่ต้องอยู่เพียงลำพัง ทำความเข้าใจและเยียวยาจิตใจเด็กในสถานการณ์ยากลำบากนี้ รวมถึงช่วยเหลือแพทย์พยาบาลในการสื่อสารกับเด็กกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถพูดไทยได้

  เป้าหมาย

  63,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 136%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 116

  สำเร็จแล้ว

 • “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

  "ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ

  เป้าหมาย

  5,130,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 711

  สำเร็จแล้ว

 • City Share City - เมืองปันเมือง | ปันสินค้าเกษตรจากเมืองสู่เมือง เพื่อช่วยเหลือชุมชนในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19

  ‘City Share City’ นำเอาอาหารและสินค้าทางการเกษตรจากชุมเมืองอื่นๆ ตามพื้นถิ่นมาแบ่งปันแบบเมืองสู่เมือง แล้วนำเงินที่ระดมทุนได้ไปจัดซื้อสินค้าเกษตร อาหารทะเลแห้ง ชุด PPE และยารักษาโรค สำหรับการช่วยเหลือชุมชนให้รอดพ้นจากสถานการณ์ภัยคุกคามไวรัสโควิด-19

  เป้าหมาย

  198,440 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาชุดเตียงสนาม เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

  จัดหาชุดเตียงสนามเพื่อโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์พักคอยที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  1,038,624 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,369

  สำเร็จแล้ว

 • Dinner For Heroes : มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

  สถานการณ์โควิด-19 ยังวิกฤติ เราต้องไม่ทอดทิ้งบุคลาการทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าเพียงลำพัง เชิญชวนร่วมกันระดมทุน เพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร 10 วัน รวม 2,000 กล่อง

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 114%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 78

  สำเร็จแล้ว

 • ติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยถัง,เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจน by KBTG

  บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน KBTG จึงร่วมใจและเชิญชวนทุกคนช่วยจัดซื้อถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรหน้าด่านที่ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความตั้งใจ โรงพยาบาลและมูลนิธิฯจะได้รับทั้งหมด 8 แห่ง แต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 15 ชุด, Pulse Oximeter 37-38 ชุด, เครื่องผลิตออกซิเจน 6 ชุด โดยทุกบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้ 1 บาท

  เป้าหมาย

  2,201,377 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 727

  สำเร็จแล้ว

 • “Save แม่สอด” ร่วมด้วยช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหน้าด่านสู้โควิด-19

  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาลทุกแห่ง , โรงพยาบาลสนาม 12 แห่ง รวมถึง Home Isolation และ Community Isolation ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 1,432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคจำนวนมากอย่างเร่งด่วนในทุกวัน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากความเสี่ยง

  เป้าหมาย

  342,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 79%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 248

  สำเร็จแล้ว

 • ระดมทุนจัดซื้อชุด PPE และหน้ากากอนามัย เพื่อ 4 โรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะวิกฤต

  ระดมทุนจัดซื้อชุด PPE และหน้ากากอนามัย เพื่อ 4 โรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะวิกฤต เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน,โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 124%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 117

  สำเร็จแล้ว