โครงการ

 • โปลิศน้อย หุ่นยนต์ที่ปรึกษาเพื่อผู้หญิง

  1 ใน 3 ของผู้หญิงและ 1 ใน 4 ของชายไทย ยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศและร่างกาย ร่วมช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

  เป้าหมาย

  120,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 90

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Activities of Daily Living for Cerebral Palsy Kids)

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 117%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 31

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียนบกพร่องในการได้ยิน

  พัฒนาชุดสื่อสารในห้องเรียนสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ 

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 138%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องเปลี่ยนขวดเป็นเงินเพื่อเด็ก

  สร้างเครื่องรับขวดอัตโนมัติ 5 เครื่องเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน โดยรายได้จากค่าขายขวด 70% จะมอบให้กับมูลนิธิแสงไทยดรุณ ที่เป็นบ้านสำหรับเด็กกำพร้าและยากไร้ จังหวัด เชียงใหม่  

  เป้าหมาย

  2,590 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10

  สำเร็จแล้ว

 • Safety Duck เป็ดน้อยตัดไฟรั่ว

  ตัดไฟเสียแต่ต้นตอด้วยอุปกรณ์ชิ้นเล็กประสิทธิภาพล้ำ ที่จะช่วยให้เด็กๆ ตามโรงเรียนรอดพ้นจากการถูกไฟช็อต ไฟดูด จนเป็นอันตรายต่อชีวิต แถมยังช่วยป้องกันไฟไหม้ได้ด้วยนะ

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 58%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18

  สำเร็จแล้ว