โครงการ

 • ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

  ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และอาการติดบ้านติดเตียงจะลดลง หากผู้สูงอายุได้ออกไปมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 246

  สำเร็จแล้ว

 • ตะบันน้ำ 4.0

  ด้วยนวัตกรรมง่ายๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการทดลอง ทำให้ได้เครื่องตะบันน้ำที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับการเกษตร สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และไม่ต้องกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามกระแสนิยมที่เป็นต้นเหตุป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 43

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์

  กว่าครึ่งของผู้พิการทางสายตา ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก และจำต้องทนกับความยากจน

  เป้าหมาย

  540,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 211

  สำเร็จแล้ว

 • โปลิศน้อย หุ่นยนต์ที่ปรึกษาเพื่อผู้หญิง

  1 ใน 3 ของผู้หญิงและ 1 ใน 4 ของชายไทย ยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศและร่างกาย ร่วมช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

  เป้าหมาย

  120,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 90

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาตเพื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี

  เพราะการสื่อสารกับแพทย์สำคัญกับการวินิิจฉัยโรค เราจึงอยากมอบเครื่องสื่อสารผ่านดวงตาให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถสื่ออาการกับแพทย์ได้

  เป้าหมาย

  198,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 42%
  28 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84
 • Air4All เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา

  เพราะมลพิษอากาศทางภาคเหนือรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เราจึงอยากสร้างเครื่องฟอกอากาศมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา และสถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เพื่อใช้งานจริงและเป็นข้อมูลพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์

  เป้าหมาย

  23,980 บาท
  ดำเนินการแล้ว 122%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต

  *ระดมทุนเครื่องแรกให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสำเร็จแล้วเราเปิดระดมทุนจัดซื้อเครื่องที่สองต่อให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์* เพราะการสื่อสารกับแพทย์สำคัญ เราจึงต้องมีนวัตกรรมที่ใช้ดวงตาในการควบคุมการสื่อสารเพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 272

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Activities of Daily Living for Cerebral Palsy Kids)

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 117%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 31

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียนบกพร่องในการได้ยิน

  พัฒนาชุดสื่อสารในห้องเรียนสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ 

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 138%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องเปลี่ยนขวดเป็นเงินเพื่อเด็ก

  สร้างเครื่องรับขวดอัตโนมัติ 5 เครื่องเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน โดยรายได้จากค่าขายขวด 70% จะมอบให้กับมูลนิธิแสงไทยดรุณ ที่เป็นบ้านสำหรับเด็กกำพร้าและยากไร้ จังหวัด เชียงใหม่  

  เป้าหมาย

  2,590 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10

  สำเร็จแล้ว

 • Safety Duck เป็ดน้อยตัดไฟรั่ว

  ตัดไฟเสียแต่ต้นตอด้วยอุปกรณ์ชิ้นเล็กประสิทธิภาพล้ำ ที่จะช่วยให้เด็กๆ ตามโรงเรียนรอดพ้นจากการถูกไฟช็อต ไฟดูด จนเป็นอันตรายต่อชีวิต แถมยังช่วยป้องกันไฟไหม้ได้ด้วยนะ

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 58%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18

  สำเร็จแล้ว