โครงการ

 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  เอาชนะภูมิแพ้ แด่น้องในชุมชน

  ปัญหาทางผิวหนังเป็นปัญหาเรื้อรังที่พบได้ทั่วประเทศไทย และเป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันสำหรับหลายๆคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาดูแลผิวตัวเองได้ ร่วมสนับสนุนการผลิตและมอบครีมบำรุงผิวราคาย่อมเยา ที่ออกแบบมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายและเปราะบางโดยเฉพาะ ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ *ทางโครงการจะมอบ 3 หลอดให้แก่ชุมชนที่ต้องการ และส่งครีม 1 หลอดให้แก่ผู้มีพระคุณ สำหรับทุกๆ 500 บาท* อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสอนเกี่ยวกับภูมิแพ้และสุขภาพโดยทั่วไป เผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตแบบรักสุขภาพ

  เป้าหมาย

  124,850 บาท
  ดำเนินการแล้ว 105%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 101

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  “อยู่เพื่อยิ้ม” ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง

  การเดิน ใส่รองเท้า ติดกระดุมด้วยสองมือของเราอาจเป็นชีวิตธรรมดา แต่นั่นเป็นเรื่องพิเศษที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ โครงการ อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile ตั้งใจอยากให้เรื่องธรรมดาแสนพิเศษนี้เกิดขึ้นกับน้องๆ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง จึงเปิดระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมบำบัดเพื่อนำมาใช้ในการฝึกฝนน้องๆ ที่ต้องการการดูแลพิเศษให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปอย่างปกติ และยิ้มได้กับการได้ทำอะไรด้วยตัวเอง

  เป้าหมาย

  2,266,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3,856

  สำเร็จแล้ว

 • ใกล้ถึงเป้าหมาย รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

  ช่วยเยาวชนที่อยู่ในภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกลุ่มโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 79%
  189 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 672
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์

  กว่าครึ่งของผู้พิการทางสายตา ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก และจำต้องทนกับความยากจน

  เป้าหมาย

  540,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 211

  สำเร็จแล้ว

 • โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย

  จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดครั้งที่ 2 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  921,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 158

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องนุ่น ป่วยหัวใจโต ทุกข์ทรมานจากอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น

  “น้องนุ่น” เด็กหญิงร่างกายซูบผอม ป่วยโรคหัวใจโต ทำให้หายใจลำบากและมีอาการเวียนศีรษะอยู่เสมอ เพราะ “หัวใจยังมีรอยรั่ว” เวลานอนราบมักมีอาการไอ ทำให้เด็กพักผ่อนไม่เพียงพอและมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลาเรียนหนังสือ หลังจากที่พ่อพาน้องนุ่นไปผ่าตัดหัวใจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอาการของน้องดีขึ้นมากแต่ก็ยังไม่หายขาด ยังคงต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  50,380 บาท
  ดำเนินการแล้ว 35%
  71 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 65
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  Sati App: พัฒนานักรับฟัง ดูแลใจให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

  คุณรู้ไหมว่ามีหลายคนที่เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตแล้วไม่ได้รับการรักษา จิตแพทย์เพียง 1 คน ต่อผู้ป่วย 250,000 คน Sati App จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหานี้ โดยให้บริการรับฟังและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจไปมากกว่า 16,837 ราย แต่เรามีนักรับฟังไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเพิ่มอาสานักรับฟัง 120 คน ที่ผ่านการอมรมจนมั่นใจว่าช่วยรับฟังได้ในเบื้องต้น

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  329 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 23
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  ช่วยเหลือ “น้องมาร์ค” รักษาหูชั้นกลางอักเสบกว่า 8 ปี

  “น้องมาร์ค” ปวดหูรุนแรงกว่า 8 ปี จาก “โรคหูชั้นกลางอักเสบ” แม่ของน้องมาร์คเล่าว่า “น้องมาร์คเริ่มปวดหูและมีน้ำหนองไหลออกจากรูหูด้านขวา ตั้งแต่น้องอายุได้เพียง 3 ขวบ และทุกครั้งที่หนองไหลน้องก็จะร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเสมอ” แม่จึงได้พาน้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และหมอกำลังประเมินเพื่อผ่าตัดครั้งที่ 3

  เป้าหมาย

  47,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 74

  สำเร็จแล้ว

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนข้าวสารตำบลโพนางดำออก

  ข้าวสารเพื่อการยังชีพ สำหรับครัวเรือนพึ่งพิง ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จากภาวะความชรา เจ็บป่วย พิการ อยู่ลำพัง มีรายได้เพียงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น เมื่อได้มาจำเป็นต้องไปซื้อข้าวสารเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้อด เงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะซื้อกับข้าวกินครบมื้อ ซื้อยา หรือเป็นค่ารถไปหาหมอ ร่วมด้วยช่วยกันให้ลุง ๆ ป้า ๆ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้ใช้เงินที่มีเพียงน้อยนิดไปยังชีพตามอัตภาพ “ข้าวสาร 2 ถุง ต่อลมหายใจ ได้ 1 เดือน” มาร่วมกันสร้างรอยยิ้ม และความสุขด้วยกัน

  เป้าหมาย

  66,792 บาท
  ดำเนินการแล้ว 43%
  36 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 98
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สานต่อระยะที่ 2

  ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน จ.ลำปาง สานต่อระยะที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ 30 ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  97 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 61
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ซ่อม-สร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการยากไร้ในชุมชน

  ระดมทุนซ่อม-สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการยากไร้ในชุมชน จำนวน 10 รายเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 242

  สำเร็จแล้ว

 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

  คนไร้บ้านที่ถูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

  เป้าหมาย

  1,103,520 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  189 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 170