โครงการ

 • ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

  ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และอาการติดบ้านติดเตียงจะลดลง หากผู้สูงอายุได้ออกไปมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 246

  สำเร็จแล้ว

 • โครงการดนตรีพลังบวก

  โครงการดนตรีพลังบวก โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งสร้างพลักบวกให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชนที่ขาดโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทยเพราะดนตรีจะเป็นสื่อการ การเชื่อมโยงสังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติเข้าหากัน และ กลุ่มผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง ร่วมสร้างพลังบวกให้เด็กใน 7 โรงเรียน และ 6 กลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศกันเถอะ

  เป้าหมาย

  3,003,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  133 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ

  พราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

  เป้าหมาย

  56,650 บาท
  ดำเนินการแล้ว 109%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 146

  สำเร็จแล้ว

 • เชื่อมสุข ส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

  ร่วมสนับสนุนค่าขนส่งเตียงและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็น จากผู้บริจาคส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ที่กำลังต้องการ จำนวน 40 เตียง ในเขตชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 120

  สำเร็จแล้ว

 • สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิด

  อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ได้ทำโครงการการเยี่ยมเยือนกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้รับเชื้อหรือผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการเป็นสะพานบุญ ส่งต่อความห่วงใยจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาด ผ้าอ้อม สิ่งของที่จำเป็น แก่กลุ่มคนเปราะบาง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ปันรอยยิ้มให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยขยายความช่วยเหลือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย

  เป้าหมาย

  396,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 153
 • Happy meal for Happy Granny : เติมรัก ปันอิ่ม

  เติมรัก ปันอิ่ม ให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตตามลำพัง ไม่มีลูกหลานส่งเสียเลี้ยงดู และอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ได้รับการดูแลโภชนาการด้านอาหาร และมีคนไปเยี่ยมเยียนให้ช่วยคลายเหงาลงได้

  เป้าหมาย

  462,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  254 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 227
 • เชื่อมสุข ส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

  “มีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่กำลังรอคอยเตียงผู้ป่วย” ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 4,000 คน และผู้สูงอายุยากไร้จำนวนมาก ในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร ที่ยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน มีผู้ที่ต้องการบริจาคส่งต่อเตียงผู้ป่วย รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ผู้ที่กำลังต้องการ "โครงการเชื่อมสุข ส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้" โดยมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการให้ระหว่าง "ผู้ที่ต้องการบริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยเหลือสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว" กับ "ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุยากไร้ที่กำลังต้องการเตียง" โดยโครงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดการ ประสานงาน ดูแลขนส่งเตียงและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากผู้บริจาคส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ที่กำลังต้องการ

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 109%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 103

  สำเร็จแล้ว

 • แบ่งปันความสุข แด่เด็กพิการทางสายตา

  ร่วมสมทบเงินบริจาคค่าอาหาร ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ผู้พิการทางสายตา และพาผู้สูงวัยไปร่วมทำกิจกรรมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่านมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

  เป้าหมาย

  330,220 บาท
  ดำเนินการแล้ว 28%
  114 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 183
 • Share for You มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อย

  โครงการ Share for You จัดซื้ออาหารและของใช้จำเป็นให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการเคหะชุมชน บริการชุมชนลาดกระบัง 2 และบริเวณโดยรอบ โดยเลือกซื้ออาหารและสินค้าจากร้านชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย

  เป้าหมาย

  137,544 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59

  สำเร็จแล้ว

 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับ 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67

  สำเร็จแล้ว

 • ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด CPE Isolation Gown และชุดตรวจแอนติเจน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง

  ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เพื่อศูนย์พักคอยเขตบางนาและใกล้เคียง

  เป้าหมาย

  55,233 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 36

  สำเร็จแล้ว

 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 830

  สำเร็จแล้ว