โครงการ

 • สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

  เด็กไร้สัญชาติถูกจำกัดสิทธิ์ในการออกนอกพื้นที่ แต่พวกเขาหมั่นฝึกซ้อมกายกรรม ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้ทุกคนได้ชม

  เป้าหมาย

  74,162 บาท
  ดำเนินการแล้ว 30%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 21

  สำเร็จแล้ว

 • Art for Health

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16

  สำเร็จแล้ว

 • Rhythm of Hope ดนตรีสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด

  ให้ดนตรีเป็นเครื่องมือรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชน จ.เชียงราย พร้อมสอนทำไดอารี่ด้านบวก เพื่อสร้างทัศนคติและคุณค่าของตัวเอง

  เป้าหมาย

  10,059 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11

  สำเร็จแล้ว

 • Documentary Club คลับหนังสารคดีที่คนไทยควรได้ดู...ถึงบ้าน

  Documentary Club ก้าวต่อไป-เราจะพาหนังไปถึงบ้านคุณ ให้คุณเลือกซื้อและดูหนังสารคดีที่คุณสนใจ...เรื่องไหนก็ได้ - เวลาใดก็ได้ - ที่ไหนก็ได้ – และผ่านจอใดก็ได้ ขอให้ต่ออินเตอร์เน็ตสะดวกเท่านั้นเป็นพอ!

  เป้าหมาย

  449,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 98%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 107

  สำเร็จแล้ว

 • Happy Dolls ให้เด็กเนปาล

  เติมยิ้มให้เด็กเนปาลที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผ่านตุ๊กตา Happy Dolls  ด้วยอาสาคนไทย

  เป้าหมาย

  4,701 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12

  สำเร็จแล้ว

 • พาน้องหูหนวกเที่ยวสวนสัตว์

  เดินทางเข้าสู่โลกแห่งความเงียบ เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้การใช้ชีวิตของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคม ผ่านกิจกรรมแสนสนุก “พาน้องหูหนวกเที่ยวสวนสัตว์”

  เป้าหมาย

  36,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 25

  สำเร็จแล้ว

 • สร้างเด็กให้เชี่ยวชาญผ้าทอมือแห่งอีสาน

  สร้างเด็กในชุมชน จ.สกลนครให้มีความรู้ของผ้าคราม-ผ้าทอมือพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเกิดรายได้ในท้องถิ่น

  เป้าหมาย

  4,900 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10

  สำเร็จแล้ว

 • หอศิลป์ชุมชมลาดพร้าว ศิลปะสำหรับทุกคน!

  ให้เสียงแก่ชุมชน ให้โอกาสศิลปินไทย พัฒนาศิลปินตัวน้อย โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ใน"หอศิลป์ชุมชน" ที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาๆมีสิทธิเลือกงานศิลปะที่นำมาจัดแสดง 

  เป้าหมาย

  45,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7

  สำเร็จแล้ว

 • อนุรักษ์ตลาดโถงไม้แห่งสุดท้าย ณ เชียงใหม่

  ร่วมรักษาสถาปัตยกรรมล้านนาและสืบสานคุณค่าความสัมพันธ์ทางสังคมแบบคนเมืองบะเก่า ให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ซึมซับ เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมที่มีเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8

  สำเร็จแล้ว

 • Art Therapy ศิลปะรักษาใจ

  พาเด็กๆ ไปสัมผัสธรรมชาติและจินตนาการไร้ขีดจำกัดผ่านค่าย Art Therapy ศิลปะรักษาใจ ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กที่เคยพบเจอเรื่องราวเลวร้ายในอดีตให้กลับมาฝันถึงอนาคตที่สดใส

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12

  สำเร็จแล้ว

 • แปลงร่างตัวโน้ตเป็นอักษรเบรลล์

  เราจะเปลี่ยนโน้ตดนตรีทั้งหลายให้กลายเป็นอักษรเบรลล์เพื่อความสะดวกในการเรียนดนตรีของผู้พิการทางสายตา และจัดทำเว็บไซต์สำหรับรับพิมพ์โน้ตดนตรีส่งไปทั่วโลกด้วย

  เป้าหมาย

  34,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 65%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37

  สำเร็จแล้ว

 • สัญจรสอนศิลป์ฟรี เพื่อคนดีของชุมชน

  ศิลปะดีๆ พร้อมเสิร์ฟเด็กๆ แบบเดลิเวอรี่ เราจะตระเวนไปหาเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านั้นได้ปล่อยพลังแห่งจินตนาการและเห็นคุณค่าของตนเองจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 82%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19

  สำเร็จแล้ว