มอบสิ่งอุปโภค บริโภคให้แก่คนในชุมชนตำบลสบแม่ข่า จำนวน 150 ชุด

ช่วยชีวิต วิกฤติน้ำท่วมหนัก! บ้านเด็กเรดิออนและชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2023

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักมาหลายวัน ทำให้แม่น้ำปิงไหลทะลักล้นริมฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมากกว่า 300 หลังคาเรือน รวมประชากรที่ได้รับความเสียหายกว่า 1,200 คน 

จากการลงพื้นที่พบว่า มีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชน บางหลังอยู่เพียงลำพังไม่สามารถออกมารับอาหารที่ทางหมู่บ้านจัดสรรไว้ให้ และปริมาณน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าไปจนถึงท่วมศรีษะ และกว่าน้ำจะลดลงระดับปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์

ทางมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้แพ็คสิ่งของอุปโภค (ยาสีฟัน แฟรงสีฟัน สบู่ แชมพู) และสิ่งของบริโภค (บะหมี่กึ่งสำเร็จ อาหารแห้ง และปลากระป๋อง) ซึ่งแบ่งการช่วยเหลือดังนี้

  • วันที่ 4 ตุลาคม 2565 จำนวน 100 ชุด เพื่อลงพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 62 หลังคาเรือน เป็นจำนวน 200 คน
  • วันที่ 5 ตุลาคม 2565 จำนวน 400 ชุด แบ่งออกเป็นหมู่บ้านละ 100 ชุด ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 4 , 5 และ 6 ในบริเวณเขตตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  • วันที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 150 ชุด ไปวางไว้ในจุดบริการชาวบ้านหมู่บ้านละ 50 ชุด ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 4 , 5 และ 6 ในบริเวณเขตตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 8 ตุลาคม 2565 จำนวน 150 ชุด เพื่อทำการเข้าไปมอบให้แต่ละหมู่บ้านโดยไล่ระดับจากกลุ่มรับความเสียหายมากและเป็นกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก) รับความเสียหายมาก (ระดับน้ำมากกว่าระดับหน้าอก) และรับความเสียหายปลานกลาง-เล็กน้อย
  • วันที่ 15 ตุลาคม 2565 มอบน้ำดื่มพร้อมถุงบรรจุน้ำดื่มแบบใช้วนซ้ำ จำนวน 500 ถุง ซึ่งประชาชนสามารถนำกลับมาใช้ในครั้งต่อไปได้ เมื่อสภาวะน้ำท่วมเริ่มทุเลาลง สามารถนำถุงบรรจุน้ำมารับน้ำสะอาดได้ที่มูลนิธิฯ

นอกจากนี้มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมทะลักพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวได้เปิดใช้สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน การจัดกีฬาบำบัดให้กับองค์กรต่างๆ การใช้เพื่อประชาสัมพันธ์และรวมกลุ่มกิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งจากวิกฤติน้ำท่วมนี้ พื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน หน้าดินบางส่วนหาย

ทางมูลนิธิจึงเริ่มแก้ไขส่วนการเติมดินที่หายไปจากหน้าดิน และอัดบดดิน พร้อมทั้งปลูกหญ้าใหม่ ทั้งยังมีการบำรุงรักษาพื้นที่สนามโดยการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตรวจเช็คให้สามารถนำกลับมาเปิดให้บริการชุมชนอีกครั้ง ใช้ระยะเวลาการฟื้นฟูประมาณ 2-3 เดือน ปัจจุบันพื้นที่ด้านหน้าที่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับชุมชนสามารถกลับมาใช้ได้อย่างปกติ

โดยทางโครงการเทใจมีส่วนในการช่วยเหลือถุงยังชีพครั้งนี้จำนวน 150 ชุด และช่วยเหลือในการปรับปรุงหน้าดินที่เสียหายบริเวณที่ถูกน้ำท่วมของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 

การได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ ทำให้มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงชุมชนผ่านทางการช่วยเหลือทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ มากไปกว่านั้นยังทำให้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักว่าไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพัง ยังมีผู้คนที่ค่อยสนับสนุน ค่อยเป็นกำลังใจ สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้มูลนิธิฯ มีหัวใจในการทำเพื่อชุมชน และการบริการชุมชน

รูปภาพกิจกรรม

 ทุกคนกำลังช่วยกันแพ็คสิ่งของอุปโภค และสิ่งของบริโภค

  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลกำลังออกไปมอบสิ่งของบริโภคแก่ชุมชน

 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลกำลังออกไปมอบสิ่งของบริโภคแก่ชุมชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง

 การไปติดไปไวนิลเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านมารับน้ำที่มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล และเตรียมถุงให้ชาวบ้าน 

 การไปมอบสิ่งของอุปโภคและสิ่งของบริโภค แก่ชุมชนในจุดบริการ  

 กล่องห่วงใยที่พร้อมมอบให้แก่ชุมชน

 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ไปมอบกล่องห่วงใยให้แก่ชุมชน  

  มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังคัดเลือกเสื้อผ้า เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ชุมชน

 กำลังปรับปรุงบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเตรียมให้เด็กและชาวบ้านกลับมาใช้ได้อย่างปกติ 

 เด็กๆและชาวบ้านกำลังใช้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล หลังจากผ่านการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย