ปรับหน้าดินสำหรับก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2023

หลักจากโครงการปิดรับการระดมทุนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการวางแผนในการจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ

แต่เนื่องจากสภาพอากาศของช่วงปีที่แล้วเกิดฝนตกหนัก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการสร้างห้องน้ำได้

หลังจากฝนหยุดตกก็ได้ดำเนินการถมดินและปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง แต่การทำให้หน้าดินเซ็ทตัวนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา

หากพื้นที่ดินดังกล่าวเซ็ทตัวจนสามารถที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างขั้นตอนต่อไปได้ ทางโครงการจะทำการติดต่อผู้รับเหมาเพื่อให้เข้ามาประเมินราคาและการก่อสร้างห้องน้ำของโรงเรียนต่อไป

รูปภาพกิจกรรม