มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย จ.ภูเก็ต 18 ครอบครัว

HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2022

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 18 ครอบครัว

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ได้นำมาใช้เป็นเงินสำหรับค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าดำรงชีพ จำนวน 2,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของ Taejai.com จึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

ความประทับใจจากครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือ


มน วิรัตน์ (ยาว) : พ่อเลี้ยงเดี่ยว อาชีพปลูกผักขาย
ขอบคุณเว็บไซต์เทใจมากๆครับ ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ผมรู้สึกสบายใจขึ้น เงินที่ได้รับมาสามารถช่วยผมได้ในเวลาที่ผมกำลังเดือนร้อน ผมจะเก็บเงินนี้ไว้ให้ลูกไปโรงเรียน และใช้จ่ายค่าต่างๆของลูกๆและครอบครัว


พรฤทัย สัมผัสบุญ : อาชีพเก็บขยะ
ขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือและให้เงินก้อนนี้มามากๆเลยค่ะ เงินที่ได้สามารถแบ่งเบาภาระไปได้หลายอย่างเลยค่ะ ทำให้เดือนนี้หนูไม่ต้องดิ้นรนหาค่าเช่าบ้าน เพราะปกติเวลาหนูหาได้ หนูต้องผ่อนจ่ายเจ้าของบ้าน แต่พอได้เงินนี้มา หนูเลยได้จ่ายเจ้าของบ้านเป็นก้อน เงินที่ได้ไปหนูจะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ซื้อของไว้ใช้ในครอบครัวและเก็บเงินไว้ให้ลูกไปโรงเรียนค่ะ


นิพาวรรณ ขุมศรี : อาชีพแม่บ้าน (เลี้ยงลูก)
หนูรู้สึกดีใจมากๆ ขอบคุณมากค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนที่กำลังลำบาก เพราะหนูเองก็ไม่รู้จะพึ่งพาใคร หนูรู้สึกโชคดีมากที่ได้เงิน เพราะเงินมาในช่วงที่กำลังช็อตตังค์ ไม่มีตังค์พอดี เงินที่ได้รับมามีประโยชน์มาก เพราะได้เอาไปจ่ายค่าชุดนักเรียนลูกที่ค้าง จ่ายค่าอาหารเย็นในแต่ละวัน ได้ซื้อกับข้าวซื้อขนมให้ลูก และได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะ

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ครอบครัวของเด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิ 16 ครอบครัวครอบครัวมีเงินสำหรับจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ครอบครัวของเด็กที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิและประสบความยากลำบาก2 ครอบครัวครอบครัวมีเงินสำหรับจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ

ภาพประกอบ


ผู้จัดการมูลนิธิฯ กำลังอธิบายชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

ผู้ปกครองเซ็นต์เอกสารสำหรับรับเงินช่วยเหลือ

แจกเงินช่วยเหลือที่ได้จากการระดมทุน