ส่งมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ด 44 เครื่อง ให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่า

ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2022

โครงการระดมทุนสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น 193,065 บาท และดำเนินการจัดหาแท๊บเล็ต พร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ท จำนวน 44 เครื่อง เบิกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 190,087.53 บาท (คงเหลือ 2,977.47 บาท)

 1. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 51,634.95 บาท
 2. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 16 ซิม เป็นเงิน 6,384 บาท
 3. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 4 เครื่อง และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 4 ซิม รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
 4. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 24 เครื่อง เป็นเงิน 78,006.08 บาท
 5. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 24 ซิม และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมง อินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 2 ซิม รวมเป็นเงิน 12,756 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%) เป็นเงิน 19,306.50 บาท

การส่งมอบแท๊บเล็ตและซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท ให้กับหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำหรับนำไปให้บุตร ใช้ในการเรียนออนไลน์ต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณามอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน อย่างเข็มแข็ง เสียสละ เป็นผู้มีเงินเดือนน้อย และมีบุตรอยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียน

ส่งมอบแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 44 เครื่อง และซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท โดยมีหัวหน้าหรือตัวแทนหน่วยงานทยอยมารับที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรับมอบแท๊บแล็ตพร้อมซิมการ์ด ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต สนับสนุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าเพื่อนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ทเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่า

สำหรับนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 44 เครื่อง ดังนี้

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จ.สุราษฎร์ธานี
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ.สุราษฎร์ธานี
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ จ.ระนอง
 5. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ
 8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.พิษณุโลก
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จ.กำแพงเพชร
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จ.ตาก
 11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จ.สุโขทัย
 12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ.ตาก
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา
 14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
 16. ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 17. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 18. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.บุรีรัมย์
 19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
 20. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
 21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
 22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จ.พิษณุโลก
 23. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
 24. ขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 25. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ.น่าน
 26. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
 27. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 28. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) จ.ชุมพร
 29. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จ.ระนอง
 30. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 31. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
 32. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก จ.ระนอง
 33. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ. ประจวบคีรีขันธ์
 34. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส
 35. ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 36. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 37. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน จ.นครศรีธรรมราช
 38. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จ.อุบลราชธานี
 39. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน จ.แม่ฮ่องสอน
 40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จ.แม่ฮ่องสอน
 41. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จ.แม่ฮ่องสอน
 42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ.เลย
 43. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.พะเยา
 44. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์