สรุปงานโครงการ Dinner For Heroes

Dinner For Heroes : มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2022

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคน จากทุกช่องทางที่หลั่งไหลมาเพื่อเป็นกองหนุนในการสนับสนุนมื้ออาหารให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิดตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งเวบไซต์เทใจ.คอม เวบไซต์ปัญบุญ ช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ การสนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ของรายการนาทีลงทุน สถานีโทรทัศน์ MCOT ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด(มหาชน) ที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร The Botanical House และร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต , บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และร้านปันกัน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ร้านกาแฟ Mivana Coffee Flagship Store ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น รวมถึงความร่วมมือการแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของทุกคน ทำให้โครงการ Dinner for Heroes มื้อเย็นของเขาให้เราดูแล ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย 920,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนมื้ออาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ได้จำนวน 18,400 กล่อง ระยะเวลา 3 เดือนคือ กรกฎาคม – กันยายน 2564

โดยยอดการรับบริจาคผ่าน เทใจ.คอม มียอดบริจาครวมทั้งสั้น 125,011 บาท สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ 2,500 กล่อง หรือเท่ากับอาหาร 12.5 มื้อ จากทั้งหมด 18,400 กล่อง หรือ 92 มื้อ