ความคืบหน้าโครงการทำหมันแมว ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

ทำหมันแมวสัญจรกับมูลนิธิรักษ์แมว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2022

โครงการทำหมันแมวโดยมูลนิธิรักษ์แมว รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทำหมันให้กับแมวจร ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้

ภาพกิจกรรมบางส่วนจากการดำเนินการของมูลนิธิ

กิจกรรมทำหมันสัญจร วัด ณ ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564


กิจกรรมทำหมันสัญจร วัด ณ แก่งคอย สระบุรี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564


กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ คลอง 13 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมทำหมันสัญจร ณ พัฒนาการ กทม. วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565