รายงานการช่วยเหลือโครงการ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

“ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2021

รายงานการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ทั้งด้านอาหาร และ ยา ให้ผู้ป่วย Home Isolation สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/doctoratozforbiz