มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 12 คน

มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2021

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ได้ดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคให้ทางโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1,000,000.- บาท  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิฯ และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ขอขอบคุณผู้บริจาคเทใจดอทคอมทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ และเงินบริจาคจากเทใจดอทคอม สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 คน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล