ยูนิเซฟส่งความช่วยเหลือ Box of life

ส่งต่อ BOX OF LIFE ช่วงปีใหม่ เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2021

ยูนิเซฟขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบความช่วยเหลือ เงินบริจาคของท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวทั่วโลกที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ยูนิเซฟ มีคลังสิ่งของช่วยชีวิต  การจายอยู่ตามศุนย์ต่างๆ ทั่วโลก ยูนิเซฟสามารถส่งความช่วยเหลือได้ภายใน 48 ชั่วโมง

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และเจ้าหน้าของยูนิเซฟ