มอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2021

วันที่: วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา: 11.30 น.

สถานที่: โรงเรียนสอนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปกรณ์ธรรม, นายวิชย์, นายพิชาพงศ์, นายฐานัตถ์,  น.ส.ธมิรี, น.ส. สปันนา และ น.ส. ณัฐสินี

ผู้ที่ได้รับประโยชน์: นักเรียนและอาจารย์จากทางโรงเรียนสอนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

จำนวนนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน: 97 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง: นักเรียนได้ใช้สิ่งที่ไม่เคยใช้มา เช่นกระเป๋าที่มีนักเรียนบางคนเมื่อก่อนต้องใช้ถุงพลาสติกใส่นมและอุปกรณ์ส่วนตัว แต่พอได้รับไปก็สามารถทำให้ใส่ของได้มากขึ้นและยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน อีกหนึ่งสิ่งคือคอมพิวเตอร์ เด็กบางคนอาจไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเนื่องจากมีจำนวนไม่พอ แต่พอได้มาก็ทำให้เด็กหลายๆคนที่ไม่เคยใช้ก็ได้รับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์

ความประทับใจของน้องๆ ที่ได้รับ

ด.ช. ณัฐพงษ์ แช่มตา (น้องโอ) และ ด.ญ. กุลธิดา โทนชาติ (น้องครีม)

ความประทับใจ: น้องรู้สึกประทับใจที่ได้รับของเพราะน้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการศึกษา และนำข้อสงใส่ที่มีไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ทำให้ได้รับข้อมูลที่หน้าสนใจไปใช้ในการเรียน

คลิปสัมภาษณ์น้องๆ