คนไร้บ้าน 5 คน ได้ร่วมกันปลูกพืชสวนครัว สร้างรายได้

“ปลูก ปันอิ่ม” สร้างแหล่งอาหาร เสริมความมั่นคงในชีวิต ให้คนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2021

มูลนิธิอิสรชน เริ่มดำเนินโครงการมาแล้วระยะหนึ่ง ในระหว่างโควิด-19 รอบที่ 2 เราได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เพื่อส่งเสริมอาชีพ มีการดำเนินการถางหญ้า เตรียมพื้นที่ ลงพืชพันธ์ แล้วนำมาประกอบอาหาร เน้นในสวนของพืชผักสวนครัวในช่วงแรก ๆ เช่น พริก กระเพรา มัน มะนาว ตระไคร้ เป็นต้น ในช่วงแรกของผลผลิตจะไม่มาก จึงนำมาทำอาหาร และเน้นการแบ่งปัน 

สิ่งที่พบหลังจากทำกิจกรรม

เกิดผลผลิต และคนไร้เร่ร่อน ที่มาร่วมโครงการได้รู้สึกได้พัฒนาตนเอง รู้สึกมีคุณค่า ออกแรงทำงาน มีสติในการทำงานสวน นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่เขาได้ระบายแรง ระบายความรู้สึก ได้พูดคุยระหว่างคนเร่ร่อน ไร้บ้าน และถามกับมูลนิธิฯ ตลอดว่า จะได้ไปทำอีกเมื่อไหร่ วันไหน จะได้เตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์รอลงพื้นที่

ความประทับใจจากคนไร้บ้าน

เท่ห์ คนเร่ร่อนไร้บ้าน มีอาชีพนวดในถนน ช่วงโควิดระบาดได้มาทำสวนกับเรา เพราะไม่มีรายได้ รู้สึกว่าได้ใช้แรงมาก แต่ทำได้ไม่มาก เพราะแขนไม่ค่อยดี "สนุกดีแต่เหนื่อยมาก ได้ลองทำ เพราะไม่เคยได้ทำมาก่อน ได้ออกกำลังกาย สนุกดีนะ" เขาแรงไม่เยอะเพราะแขนมีเหล็ก แต่ภูมิใจที่ตัวเองได้ทำประโยชน์

พี่แอ๋ว คนในกลุ่มเปราะบาง ช่วงที่ว่าง ไม่มีงานก็มาทำเพื่อจะได้มีรายได้ "ว่างมีอะไรทำก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ ได้ช่วยคนอื่น แม้จะระยะเวลานาน ได้เจอเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน"

พี่วาสนา "เมื่อไหร่จะได้ไปอีก พี่ไม่ดื่มเหล้าแล้วนะ " "สนุกดี ได้ออกแรง มีคุณค่านะทำให้คนมากมาย แม้จะไม่ใช่ตอนนี้ที่ได้ของกินเลยแต่เราได้ลงมือทำ " ทุกครั้งจะถามและพยายามจะดื่มเหล้าน้อยลง

ภาพประกอบ

ผลผลิตที่ได้