มอบเครื่องวัดออกซิเจน 2,398 เครื่อง ให้ 126 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดครั้งที่ 2 เพิ่มเติมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2021

ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) และส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 126 แห่งทั่วประเทศ  มีรายละเอียด ดังนี้

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 1 จำนวน 39 โรงพยาบาล

การจัดส่งให้โรงพยาบาล รอบที่ 2 จำนวน 87 โรงพยาบาล


รูปภาพและข้อความขอบคุณจากโรงพยาบาล