คลินิกช้างเสร็จแล้ว

สร้างคลินิคเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2021

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียได้ทำการสร้างและต่อเติมคลินิกแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยได้เริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยเชิญสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตรวจรักษาและเช็คสัญญาณไมโครชิพช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ โดยผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อคลินิกทำให้สัตวแพทย์รักษาเเละเช็คช้างได้ง่ายยิ่งขึ้น ปลอดภัยทั้งช้างและคน หลังจากนี้จะมีการใช้งานคลินิกอย่างต่อเนื่องในกรณีช้างที่ต้องได้รับการรักษาเบื้องต้น

ความประทับใจจากผู้ดูแลคลินิก

“คลินิกช้างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาช้างที่ต้องได้รับการรักษา ไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงโรงพยาบาลช้างในต่างจังหวัดในกรณีช้างที่ไม่ป่วยหนัก คลินิกสามารถรองรับการรักษาเบื้องต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ”นาย ญาณวิทย์ คำยาพันธ์กาฬสินธ์

“เมื่ออดีตการรักษาช้างเป็นไปด้วยความลำบากเพราะช้างก็กลัวหมอ หมอก็กลัวช้าง นับตั้งแต่มีคลินิกที่ให้ช้างอยู่ภายในล็อคของคลินิกก็ทำให้หมอรักษาได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยทั้งคนและช้าง”
นาย ณัฐกานต์ แก้วกันภัย ผู้จัดการมูลนิธิอนุกรักษ์ช้างเอเชีย

ภาพประกอบ

อาคารคลินิกช้าง

ช้างที่เข้ามารับการรักษา

สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยดูแลรักษาช้าง