โรงพยาบาลโนนสูงได้รับของแล้วค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

จัดหาเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2021