ประเมินทักษะการว่ายน้ำก่อนเริ่มเรียน

สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2021