มอบอาหารให้น้องอิ่ม

มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

จากการระดมทุน โครงการได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มูลนิธิและองค์กรนำไปเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือเด็ก ทั้ง 6 องค์กร เพื่อจัดซื้ออาหารและของใช้จำเป็นให้แก่เด็ก

ภาพกิจกรรม

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


องค์การเฟรน ประเทศไทย

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก