เริ่มสอนว่ายน้ำให้เด็ก โรงเรียนบ้านท่าลาว จ.เพชรบุรี

สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

หลังจากการปิดโรงเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโครงการได้เริ่มสอนว่ายน้ำเด็กๆ โรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี เป็นครั้งแรก 

ภาพบรรยากาศ

เด็กๆ สนุก และตื่นเต้น กับการเรียนว่ายน้ำครั้งแรก