เลื่อนกิจกรรม Dare to dream ไม่มีกำหนด

Dare to Dream “กล้าที่จะฝัน” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2021

เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิท-19 ระลอกใหม่ ทำให้โครงการ Dare to Dream ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแแผนไว้ได้ โครงการจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานกาณณ์จะดีขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมได้ดังเดิม


ทั้งนี้ ทางเทใจและโครงการ Dare to dream จึงขอนำเงินที่ผู้บริจาคสนับสนุนเงินให้โครงการมาแล้ว จำนวน 5,810.40 ไปมอบต่อให้โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไร้สัญชาติ (https://taejai.com/th/d/apiu-edu63/) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเช่นเดียวกัน

ทางเทใจและโครงการ Dare to Dream ขอขอบคุณผู้บริจาคและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย