มอบทุนให้กับเด็กได้รับผลกระทบจาก HIV ใน กรุงเทพและชัยภูมิ

ปันน้ำใจ ให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2021

ในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางทีมงานมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยได้ลงเยี่ยม และมอบทุนให้กับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ในสองพื้นที่ คือ จ.กรุงเทพฯ และจ.ชัยภูมิ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการมอบทุนออกไปเป็นปี 2564 

มูลนิธิฯ ขอนำส่งภาพแสดงการลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา ที่ จังหวัดชัยภูมิ และมอบวัตถุดิบประกอบอาหารให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากHIV และมีฐานะยากจน  

ภาพประกอบ

ทีมงานสอบถามข้อมูลของเด็กที่ได้รับทุน

ที่อยู่อาศัยของเด็กที่ได้รับทุน

มอบทุนการศึกษา และวัตถุดิบประกอบอาหาร

น้องๆ ที่ได้รับทุน

หลังจากทางมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็ก พร้อมมอบทุนให้กับน้องๆ ครบทุกพื้นที่แล้ว จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป