เริ่มการสำรวจพื้นที่ ครอบครัวเด็กยากไร้ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020

จากการเปิดระดมทุนจากน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศผ่านเทใจดอทคอม เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูครอบครัวเด็กยากไร้จำนวน 300 ครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้ง 33 อำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา) ได้มีชีวิตที่สดใสหลังโควิด-19 หมดไป โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 100 ครอบครัว ตามโครงการ “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป” ซึ่งได้เริ่มเปิดระดมทุนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

PPS ได้เดินเท้าเข้าไปในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง จ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ครอบคลุมทั้ง 33 อำเภอ เพื่อค้นหาและสำรวจครอบครัวเด็กยากไร้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เป็นระยะเวลา 4 เดือนเต็มๆ ที่คณะทำงานเครือข่ายเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด หรือ PPS ที่พวกเราทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัว เพียงเพื่อต้องการเติมเต็มพลังแห่งการให้ ต้องการที่จะดูแลความรู้สึกทางจิตใจ และยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กยากไร้ ให้พวกเขาได้เปลี่ยนผ่านจากระยะวิกฤติ สู่ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งผลพวงจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ครอบครัวเด็กเหล่านี้อยู่กันด้วยความยากลำบากมาก

ซึ่งจากการลงพื้นที่ของพวกเรานั้น เราไปพบเจอกับ “ครอบครัวเด็กยากไร้” ที่ ...

  • เป็นเด็กกำพร้า พี่น้องหลายคน พ่อแม่สูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
  • ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้าน กลับจากโรงเรียน หากจะทำการบ้าน ต้องรีบทำก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน
  • ครอบครัวตกงาน จากพิษ Covid-19
  • กำพร้าพ่อ แม่ต้องไปทำงานที่มาเลเซีย ลูกอาศัยอยู่ตามลำพัง บางครั้งไข่ต้ม 1 ฟอง แบ่งกินกัน 3 พี่น้อง
  • มีลูกอยู่หลายคน ต้องให้สลับกันไปโรงเรียน เพราะไม่มีเงินพอสำหรับให้ลูกไปโรงเรียน
  • มีบ้านหลังเล็กๆ ผุพัง รอวันพังทลายลง ที่สำคัญไม่มีห้องน้ำใช้

และอีกหลายๆ ครอบครัว ที่เราไปเจอที่สร้างความหดหู่แก่พวกเราเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างพลังให้พวกเราไม่น้อนเลยทีเดียว  

ทั้งนี้การบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศผ่านเทใจดอทคอม ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้ครอบครัวเด็กๆ ยากไร้เหล่านี้มีสภาพจิตใจ สุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้หมดไปจากสังคมไทย โดยหลังจากนี้ทาง PPS จะได้เริ่มดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือเหล่านี้ สู่มือครอบครัวเด็กยากไร้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนต่อไป

PPS ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มสู่ครอบครัวเด็กยากไร้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจ