ความก้าวหน้า Steps with Theera ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera at The COMMONS Thonglor

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2020

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ะระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้การระดมทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆ สำหรับโครงการ Impact Campus หยุดชะงัก ตลอดจนข้อจำกัดของเงินทุนของ Steps with Theera เอง ที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ Impact Campus ที่เราตั้งใจดำเนินการทั้งหมด 6 กิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ นั่นก็คือ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ คอฟฟี่ชอป ร้านจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก สนามเด็กเล่น ร้านล้างรถ พื้นที่สำนักงานสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมต้องใช้เงินราว 5 ล้านบาท 

ด้วยเหตุนี้ Steps with Theera จึงเห็นความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงการให้มีขนาดและความต้องการเงินทุนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน คือขยายเฉพาะในส่วนพื้นที่คอฟฟี่ชอป ซึ่งต้องการเงินทุนเป็นจำนวน 600,000 บาท โดยพื้นที่จะเป็นทั้งคาเฟ่และให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืนและมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม

โดยพื้นที่ที่เราเลือกคือ the COMMONS ในซอยทองหล่อ ซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก และยังเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารพันธกิจของเราและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม

โครงการ the COMMONS เองมีความเชื่อในการนำผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชน ผู้ก่อตั้งโครงการเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมเสมอภาค ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการคงอยู่และสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การมีที่ตั้งอยู่ในโครงการจะช่วยให้ผู้ฝึกของเราสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรมและการทำงานจากผู้ประกอบการต่างๆ ในโครงการอีกด้วย

กำหนดการในการเปิดร้านของเราคือช่วงมกราคมปี 2564 โดยเราตั้งใจว่า Steps with Theera cafe จะเป็นสถานที่ให้โอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง รองรับการฝึกทักษะอาชีพและการจ้างงานผู้ที่มีความต้องการพิเศษ