ความคืบหน้าโครงการ Mask to school

Mask to School ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2020

จากเป้าหมายของโครงการเดิมที่ต้องการมอบหน้ากากผ้าให้เด็ก 3,300 ชิ้น 5 โรงเรียน แต่ในระหว่างที่เปิดระดมทุนมีผู้ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการจากภายนอกเพิ่ม ทำให้โครงการสำเร็จและสามารถผลิตได้จำนวนหน้ากากผ้าเกินเป้าหมายมากถึง 9,540 ชิ้น ทำให้โครงการสามารถขยายโรงเรียนที่ช่วยได้เพิ่มอีก 4 โรงเรียนค่ะ สรุปเงินระดมทุนที่ได้รับทั้งหมด 276,332.38 บาท แบ่งเป็นจากเทใจ 37,820 บาท และผู้สนับสนุนใจดีจากภายนอก 204,474.38 บาท ตอนนี้ทางโครงการกำลังดำเนินการผลิตหน้ากากอยู่ โดยจะแจกให้เด็กได้ 4,770 คน คนละ 2 ชิ้นค่ะ

รายชื่อโรงเรียนที่จะนำหน้ากากผ้าไปแจก มีดังนี้

โรงเรียนหมายเหตุ
1. โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา (จ.ราชบุรี)
2.โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) (จ.อ่างทอง)
3.โรงเรียนบางเสด็จวิทยา (จ.อ่างทอง)
4.โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (จ.อ่างทอง)
5.โรงเรียนวัดท่ากุ่ม (จ.สุพรรณบุรี)
6.โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (จ.อ่างทอง)โรงเรียนเพิ่มเติม
7.โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (จ.ชลบุรี) โรงเรียนเพิ่มเติม
8.โรงเรียนวัดทุ่งเหียง (จ.ชลบุรี)โรงเรียนเพิ่มเติม
9.โรงเรียน ตชด. 16 แห่งโรงเรียนเพิ่มเติม

หากผลิตเสร็จและทำการส่งมอบจะนำภาพมาฝากอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกคนค่ะ