มอบหนังสือให้แล้ว 3 โรงเรียน

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง เพื่อ 28 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2020

หลังจากที่โครงการพี่สุขสันต์ปันน้องอิ่มสมองปีที่ 2 เสร็จ เรายังคงดำเนินการโครงการต่ออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินบริจาคมา เจ้าของโครงการนานมีบุ๊คส์ได้จัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนแล้ว 3 โรงเรียน ดังนี้ค่ะ

  1. โรงเรียนศรีเมืองแอม จ.ขอนแก่น


  2. โรงเรียนบ้านแม่อมลอง จ.เชียงใหม่


  3. โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จ.ตรัง
สำหรับปีที่ 3 นี้โครงการมีความตั้งใจมีอยากจะมอบหนังสือให้กับ 22 โรงเรียนค่ะ 

ดูรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/punbook3/