ความคืบหน้าของชุดตรวจสอบโควิด-19 เดือนมิถุนายน

กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2020

ในช่วงที่ผ่านมาทางทีมนักวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาชุดตรวจสอบโควิด-19 ดังนี้

ติดตั้งอุปกรณ์ตู้แช่แข็งจำนวน 2 ตู้ เพื่อเก็บตัวอย่างคนไข้ และชุดตรวจ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำการตรวจสอบ validate ชุดตรวจ กับตัวอย่างคนไข้จำนวน 150 ตัวอย่างจากโรงพยาบาลราชวิถี

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจากน้ำลาย

ส่วนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

  • การพัฒนา software เพื่ออ่านผล COVID-19
  • การจัดซื้อระบบหุ่นยนต์ เพื่อช่วยในการบรรจุน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ