ส่งมอบชุดปฏิบัติการ 18 โรงพยาบาลแล้ว

ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2020

หลังจากการจัดหาชุดปฏิบัติการในรอบแรก ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการส่งมอบชุดปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว 18 แห่ง มีภาพกิจกรรม ต่อไปนี้

โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 200 ชุด

โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 100 ชุด 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 100 ชุด 


โรงพยาบาลยะลา จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน100 ชุด  

โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 100 ชุด  

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 100 ชุด  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 100 ชุด  

โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100 ชุด