สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง

Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยบุคลากรโรงพยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2020

สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง โดยเฉลี่ยกล่องละ 60 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน เราได้ส่งข้าวกล่องไปสนับสนุนการทำการงานของบุคคลากรทางการแพทย์ดังนี้

 1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 กล่อง
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 530 กล่อง
 3. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 400 กล่อง
 4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1,100 กล่อง
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1,200 กล่อง
 6. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 600 กล่อง
 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 800 กล่อง
 8. สถาบันบำราศนราดูร 500 กล่อง
 9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,100 กล่อง
 10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 400 กล่อง
 11. โรงพยาบาลเลิดสิน 400 กล่อง
 12. โรงพยาบาลตากสิน 200 กล่อง
 13. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 150 กล่อง
 14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 130 กล่อง
 15. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 150 กล่อง


สุกัญญา คุณกิติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ ขอขอบคุณแพลตฟอร์ม อีเวนท์ บานาน่า นะคะ ที่จัดโครงการดีๆ Food For Heroes เพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรา ขอบคุณจากใจจริงค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ”


นายแพทย์ธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “การช่วยเหลือในแง่ของอาหารการกินให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วง Covid-19 ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ได้สะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอก โอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดก็จะลดลงนะครับ”

สราวุธ ริยะกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคผ่านโครงการ Food For Heroes ให้กับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่า แล้วก็อิ่มท้อง เพื่อใช้ในการสู้กับ Covid-19 ครับ”

Event Banana ขอเป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับโครงการ “Food for Heroes Phase 1 และ Phase 2” ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดส่งอาหารกล่องจำนวน 8,060 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้ง 15 แห่ง ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบุคลากรและผู้ประกอบการอาหารรายย่อยได้สู้ผ่านวิกฤต COVID-19 เป็นผลสำเร็จ พวกเราทีมงาน Event Banana ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง