ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2020

 โครงการ Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พื้นที่ดำเนินโครงการ ลำปาง

ท่านนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ

นายวิทยา กาทอง นักเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่ทะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด และให้ อสม.ทุกคนได้ ทดลองฝึกปฎิบัติการเจาะเลือด

แพทย์หญิงณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.แม่ทะ ที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกันการติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในช่วงโควิด19 โดยอสม.

ทีมงาน โครงการ โครงการ Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง