สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทยเดือน ม.ค. - ธ.ค. ประจำปี 2562

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020

ในปี 2562 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 324 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง


โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมดแบ่งเป็น

  • เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับจำนวน 114 ตัว
  • เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นจำนวน 194 ตัว
  • เต่าติดเบ็ดจำนวน 16 ตัว

หลังจากทำการรักษาพบว่า

  • เต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 182 ตัว
  • เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 36 ตัว
  • เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 51 ตัวต่าที่เสียชีวิตจำนวน 55 ตัว

 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำขอนำภาพเกี่ยวกับเต่าแต่ละชนิดมาฝากกัน

ขอบคุณค่ะ