ติดตั้งมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา 750 หลัง ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้าให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลน

มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020

ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการติดมุ้งตาข่ายสีขาว ขนาด 32 ตา ป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง แก่ม้าเกษตรกรและผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลนในจังหวัด สระบุรี นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS)

จำแนกค่าใช้จ่ายและรายการซื้อผ้ามุ้งขาว 32 ตา ดังนี้

วันที่ส่งมอบจังหวัดจำนวน(มุ้ง)
14 เมษายน 2563ราชบุรี 485
20  เมษายน 2563ประจวบคีรีขันธ์ 64
21  เมษายน 2563สระแก้ว ปราจีนบุรี120
22  เมษายน 2563เพิ่มตกในกลุ่มตกสำรวจ8
27  เมษายน 2563สระบุรี73
รวม
750


**หมายเหตุการติดตั้งมุ้งแต่ละคอกมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของคอกม้า**

"รู้สึกประทับใจในทีมงานเทใจ ที่ใส่ใจ รวดเร็ว จริงใจ กระตือรือร้น อยากขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อซื้อมุ้งช่วยม้าเกษตรกรที่ขาดแคลน เพื่อป้องกันยุงและแมลงอันเป็นพาหะนำโรคแอฟริกาในม้า (Africa Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง และไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมาก่อน" สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร

 

ขอบคุณที่ปกป้องม้าไปด้วยกันค่ะ